Det er sjældent at et lovforslag har meget stor betydning på vores branche. Men L 205 – lov om ændring af lov om ophavsret - er sådan et tilfælde.