Filmaftale, spilaftale og en kulturbidragslov

Vi foreslår, at efterårets forhandlinger kører ad to spor: Et spor for spil, som fører til en spilaftale og et spor for film, som fører til en filmaftale.

This describes the image

Det bliver et travlt efterår – i hvert fald politisk. Der skal nemlig indgås forlig og træffes beslutninger med stor betydning for produktion af tv, film og spil i Danmark. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er krise i dele af branchen. Film- og tv-producenterne godt kunne bruge større travlhed og flere ordrer, så Producentforeningen ønsker klare forlig, der kan medvirke til at der kommer gang i ordrebøgerne igen.

Det gælder kulturbidragsloven, der skal udmønte, hvordan kulturbidraget administreres, opkræves og ikke mindst fordeles – til gavn for dansk film og tv. Her er det helt afgørende, at der kommer en klar definition på, hvordan tjenesternes omsætning defineres, så målet om et provenu på ca. 100 mio. kr årligt kan nås.

Det gælder i den grad den kommende filmaftale, der skal på plads inden årsskiftet. De forhandlinger er i år ekstra afgørende, fordi regeringen i sit finanslovsforslag har afsat midler til et selvstændigt institut for spiludvikling. Det er vi glade for i Producentforeningen, for spil er en vigtig del af danskernes kulturforbrug, og derfor er det på høje tid, at det afspejles i dansk kulturpolitik med en selvstændig aftale for spil.

Producentforeningen opfordrer derfor politikerne til at forhandle en kommende aftale i to spor: Et spor for spil, som fører til en spilaftale, og et spor for film, som fører til en filmaftale. 

På spilområdet arbejder vi for øget økonomisk støtte til spil på 30 mio. kr årligt. Det vil betyde, at den danske spilstøtte kan være garant for spiludvikling af høj kvalitet og bane vejen for, at endnu flere danskudviklede spil finder vej til danskernes skærme. Vores andet store indsatsområde for spil er en national handlingsplan, der sætter en klar retning for initiativer for spiludvikling i de næste fire år. Handlingsplanen skal både fokusere på kultur og erhverv og forankres i Kulturministeriet, som skal arbejde tæt sammen med andre ministerier såsom Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 
Så er der selve filmaftalen. Den handler for producenterne først og fremmest om at sikre en bedre økonomi i de enkelte filmprojekter. Et stort skridt på vejen er pengene fra kulturbidraget, men vores analyse peger på et behov for yderligere 50 mio. kr. årligt i filmstøtte. På den måde kan vi sikre et stærkt filmmiljø og sørge for, at der er det nødvendige antal danske film i biograferne. Det er jo hele forudsætningen for det politiske ambitiøse mål om en dansk markedsandel på 29 % af de solgte billetter.

Så det handler bestemt om økonomi og bedre finansiering – men et andet af Producentforeningens store ønsker til filmaftalen er, at politikerne igangsætter en grundlæggende analyse af vilkårene for dansk film i fremtiden. Dansk films fremtid vil være påvirket af meget store forandringer. Det gælder finansiering, støttesystemer, biografernes rolle, streamingtjenester, diversitet, grøn omstilling, Artificiel Intelligence – listen er meget lang og langtfra udtømmende. 
Der er kort sagt et presserende behov for en uafhængig og grundig analyse af dansk film fremtid – en analyse der inddrager alle de væsentlige aktører. 
 

Jørgen Ramskov, direktør, Producentforeningen

Opdateret 29. sep 2023

Vil du vide mere?