De danske modeller er under pres

Betaling for rettigheder er helt centralt i vores brancher, og lige nu er de velkendte og velfungerende systemer under pres.

This describes the image

Der er fuldt tryk på efterspørgslen efter dansk indhold til tv, og de internationale streamingtjenesters indtog i Danmark betyder, at de såkaldt danske modeller er under pres. Det gælder i forhold til det stærke og velfungerende Copydan-system, der sikrer producenter og kunstnere en rimelig betaling, når indhold videreudnyttes, og det gælder i forhold til afregning af rettigheder for udnyttelse af indholdet på tjenesterne.

Læg dertil, at regeringen planlægger et lovforslag, der vil lægge moms på rettighedbetalinger. Konsekvenserne af forslaget er på ingen måde analyseret, og med statsministerens advarsel om forhastet og sjusket lovgivning fra folketingets åbning i oktober burde lovforslaget trækkes indtil konsekvenserne er vurderet. Som forslaget ser ud nu, vil det trække penge ud af kulturområdet - herunder film og tv - fordi ingen tror på, at prisstigningerne, der er en konsekvens af 25% moms, kan væltes over på danskerne, uden at det får konsekvenser for forbruget af fx tv-pakker. Cable shaving og cable cutting er allerede markant blandt især de yngre tv-seere, og det er naivt at tro, at en prisstigning ikke vil accelerere den udvikling. Et forhastet lovforslag med konsekvenser, som ikke er analyseret til bunds, er et skidt signal fra regeringen over for en kulturbranche, der stadig lider under efterveerne af coronanedlukninger. Så et fromt ønske herfra er, at lovforslaget udsættes og undersøges grundigt.

Det samme gælder de igangværende og komplicerede forhandlinger med en række fagforeninger om rettighedsbetaling for indhold på streamingtjenester. Også her er fokus, at der naturligvis skal ske en rimelig betaling for indholdet - men på en måde og i et niveau, så danske producenter stadig kan konkurrere med udlandet. Ellers bliver der nemlig ikke produceret særlig meget indhold, og det udløser ingen betaling til kunstnerne.

Det er snart jul og derfor tilladt at have mange ønsker. Hvis Folketinget i det nye år også vedtager et bredt og fremtidsrettet medieforlig med et kulturbidrag fra streamingtjenesterne, så vi i fremtiden fortsat er sikret en solid finansiering af originalt dansk indhold, så klarer vi problemerne og kan koncentrerere os om mulighederne.


Jørgen Ramskov

Direktør, Producentforeningen

Opdateret 9. dec 2021

Vil du vide mere?