Producentforeningens ønsker til den kommende filmaftale

Blandt Producentforeningens ønsker til den kommende filmaftale er en grundig analyse af dansk films fremtid, bæredygtig finansiering af den enkelte film og ikke mindst akut hjælp til at løse den aktuelle krise.

This describes the image

Der er brug for en grundig analyse af dansk films fremtid
Dansk film står foran meget store udfordringer. Finansiering, produktion og distribution af film har allerede ændret sig radikalt, og den tendens vil fortsætte.
De store ændringer har ikke påvirket grundlaget for den danske filmstøtte. Dansk film er reguleret af en filmlov fra 1997; filmstøtten administreres af Det Danske Filminstiut, hvor der kun er foretaget meget få justeringer i støtteadministrationen; streamingtjenesterne har skabt store ændringer i publikums adfærd og efterspørgsel og markedsmekanismerne generelt, og  det er nødvendigt at diskutere biografernes rolle i filmenes finansiering.

Det er blot nogle af de væsentlige faktorer, der nødvendiggør en grundig analyse af dansk films fremtid – for dansk film har i den grad brug for politiske visioner, stabilitet om rammevilkår og øget finansiering i en tid med store forandringer.

Derfor ønsker Producentforeningen også en bred politisk aftale om dansk films fremtid – en aftale, der både ser på de helt aktuelle og akutte finansieringsproblemer og igangsætter en grundig analyse af dansk films fremtid. En analyse der inddrager alle de væsentlige aktører og faktorer, der har betydning for dansk film, Det Danske Filminstitut, biograferne, distributørerne, de regionale filmfonde, streamingtjenesterne, DR og TV 2 og producenterne.

Læs mere om Det Danske Filminstitut og fremtidens filmstøtte 


Finansieringen af dansk film skal styrkes
Danske film har en særlig kulturel betydning. Filmene giver os et fælles sprog, fælles historier og indsigt i hinandens liv, samfundet og verden. De fortæller om vores fortid, de sætter ting til debat, og de bevæger os. Tænk på oscarnominerede ”Druk” og ”Flugt”, film som ”Underverden”, ”Resten af livet”, ”Meter i sekundet”, ”Ternet Ninja” og dokumentarfilm som ”The Lost Leonardo”, ”Mr. Graversen” og mange, mange flere. Vi elsker at se danske film i biografen, og danske films popularitet er med til at sikre, at der stadig findes biografer over hele landet.

Men danske film kæmper en stadig vanskeligere kamp for at opnå den nødvendige og bæredygtige finansiering. Ganske vist er den offentlige støtte til dansk film stort set uændret, men en række faktorer har undermineret økonomien i den enkelte film.
Indtægterne fra fysisk salg og leje af film er i dag minimale, og finansieringskilderne er ændret radikalt. Trods streamingtjenesternes store investeringer i dansk indhold går blot 3% til danske film – resten til tv-serier. 

Samtidig er udgifter og lønninger steget voldsomt, uden at filmstøtten er blevet pristalsreguleret.
Konsekvenserne er, at de fine politiske ambitioner på dansk films vegne ikke kan holde – og dansk film risikerer både at miste sin kulturelle betydning herhjemme og sin position internationalt.

Producentforeningen ønsker derfor, at den kommende filmaftale tilfører dansk film ekstra støtte i størrelsesordenen 130 mio. kr. 
Kulturbidraget betyder et løft til dansk film men først med virkning fra 2025 - derfor har dansk film brug for en engangsbevilling i 2024, der matcher provenuet fra kulturbidraget.  

Læs mere om den nødvendige finansiering af filmstøtten


Film fra hele Danmark
Danmark er et lille land med en stærk sammenhængskraft og alligevel med store og stolte regionale egenarter. Dem skal dansk film formå at skildre. 

Den danske filmbranche er altovervejende placeret i og omkring Storkøbenhavn. Det gælder selskaber, udstyrsleverandører, skuespillere og filmarbejdere, fordi her ligger de fleste arbejdspladser. 

Det er vanskeligt at ændre i et trods alt lille land. Derfor er de to regionale filmfonde - Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn - i dag afgørende for, at der produceres film på Fyn og i dele af Jylland. Deres økonomiske tilskud er med til at dække de ekstraomkostninger til transport og ophold, der er forbundet med produktionerne. 
Men filmfondenes finansiering har også skævvredet filmproduktion i Danmark, så det i dag er meget vanskeligt at producere film i København, på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Producentforeningen ønsker derfor, at den kommende filmaftale sikrer, at der reelt kan produceres film i hele Danmark.

Læs mere om film fra hele Danmark


DR og TV 2’s engagement
Historisk set har både DR og TV 2 en stor andel i dansk films succes i kraft af deres kulturelle og økonomiske forpligtelse til at støtte filmene. Tidligere medieaftaler forpligtede de statsejede tv-stationer til et engagement i danske film gennem køb af visninger. Det bidrog til den nødvendige finansiering og gav samtidig danskerne mulighed for at se filmene på tv.

Desværre blev den kulturelle forpligtelse erstattet af et engagement på såkaldte markedsvilkår i 2018, og det har haft ødelæggende konsekvenser for dansk film. Markedsvilkår giver kun mening, hvis der er tale om ligeværdige parter, men både DR og TV 2 dikterer i kraft af deres størrelse fuldstændig aftalevilkårene for danske film. 
Tidligere har politikerne sikret et mangfoldigt udbud af danske film gennem medie- og filmaftaler.

Producentforeningen ønsker derfor, at den kommende filmaftale igen giver DR og TV 2 en kulturel og økonomisk forpligtelse til et engagement i danske film. 

Læs mere om DR og TV 2 og danske film


Talentudvikling
Dansk films succes herhjemme og i udlandet hviler på en stærk tradition for talentudvikling. Talentudvikling er afgørende for dansk films fremtid – men talenterne har endnu ikke bevist, hvad de kan, og deres film er derfor vanskeligere at finansiere. Nye talenter går ofte – og heldigvis - nye veje med filmsproget, og det er endnu en risikofaktor i forhold til at finansiere filmene. 

I Danmark har målrettede støtteordninger og uddannelser som New Danish Screen, Filmskolen og i et vist omfang de regionale filmværksteder betydet, at unge filmtalenter får chancen for at producere film, hjulpet godt på vej af dygtige og engagerede produktionsselskaber, der tør og vil investere i talentudvikling på spillefilm, dokumentarfilm og kortfilm. Men finansieringen halter ganske alvorligt for film, der skabes af de nye talenter. 

Producentforeningen ønsker derfor, at den kommende Filmaftale har et særligt fokus på at sikre midler til den nødvendige talentudvikling bl.a. gennem støtteordningen New Danish Screen.
 

Læs mere om dansk film og den nødvendige talentudvikling

Opdateret 14. sep 2023

Vil du vide mere?

Relaterede nyheder