Diversitet & inklusion står højt på dagsordenen

Kulturministeren, de kunstneriske uddannelser, broadcasterne, organisationerne og Det Danske Filminstitut har i den grad fokus på diversitet, og Producentforeningen har iværksat en to-årig indsats for at ruste medlemmerne til at arbejde mere målrettet med diversitet og inklusion.

This describes the image

Kulturministeren har offentliggjort de nominerede til den nye Bodil Koch-pris, der har til formål at fremhæve dem, der yder en ekstra indsats for at fremme ligestilling og diversitet i dansk kunst- og kulturliv. Producentforeningen har ligesom Danske Filminstruktører nomineret Et Større Billede for deres indsats for at skabe større mangfoldighed og rigere repræsentation i dansk tv og film. Initiativet Stregen i Sandet mod grænseoverskridende adfærd og for et bedre psykisk arbejdsmiljø i film-, tv- og scenekunstbranchen, der er et samarbejde mellem Dansk Skuespillerforbund, Dansk Teater, Danske Filminstruktører og Producentforeningen med yderligere ni søsterorganisationer som medafsendere, er også nomineret til prisen, der uddeles 25. august på Kulturmødet på Mors. 

Alle de kunstneriske uddannelser har vedtaget et charter med målsætning om, at de vil arbejde for at øge diversiteten både i indholdet og sammensætningen af uddannelsernes ansatte og studerende. Både DR og TV2 har for nylig afholdt arrangementer om, hvordan de arbejder med at øge mangfoldigheden både på og bag skærmen.

20. juni 2023 inviterede Det Danske Filminstitut til seminar om barrierer for mangfoldighed og repræsentation i dansk film i samarbejde med Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, FAF, Dansk Skuespillerforbund og Producentforeningen.

Producentforeningen har også arbejdet med diversitet og inklusion højt på dagsordenen, som vicedirektør Charlotte Enevoldsen forklarer her:

- Vi har nedsat en sparringsgruppe og indledt en to-årig indsats, hvor vi i samarbejde med vores medlemmer inden for film, tv og spil vil udarbejde redskaber og rådgive om, hvordan vi bedst fremmer diversitet og inklusion. Det er ikke et quick-fix men en gradvis kulturændring, hvor vi alle skal blive bevidste om vores bias og blinde vinkler og derigennem ændre vores adfærd, så vi kan skabe lige muligheder for alle. Vi skal begynde med, hvad vi selv kan gøre, men også erkende, at vi ikke kan gøre det hele alene og skal løfte i fælles flok. Derfor er jeg glad for, at vi ved siden af vores egen indsats indgår i et samarbejde på filmområdet med fagforeningerne og DFI om nye tiltag, der skal styrke diversiteten. Derudover tænker vi diversitet og inklusion ind i vores arbejde med arbejdsmiljø og kvalificeret arbejdskraft.

Hvordan kan Producentforeningen hjælpe producenterne med arbejdet?
- Erfaringer viser, at data er afgørende, hvis man vil skabe reel forandring, så det er det første vi har taget fat på. Vi har med data fra Danmarks Statistik udarbejdet en rapport til vores medlemmer med demografiske nøgletal for de danske indholdsproducenter fordelt på køn, alder, herkomst, uddannelse og bopæl. Til trods for visse begrænsninger i datakilderne tegner rapporten et tydeligt billede af, at der er et klart forbedringspotentiale. Fx er der kun 20 pct. kvinder i spilbranchen, 16 pct. på +50 år i tv-branchen og 3 pct. beskæftigede i filmbranchen fra ikke-vestlige lande. 

Hvad kan man gøre for at ændre det mønster?
- Man kan begynde med at tage en beslutning om at gøre noget. Det handler om at blive bevidst om, at der er et forbedringspotentiale og blive opmærksom på sine egne bias. Rekruttering er et oplagt sted at tage fat, for den udbredte brug af netværk er en af de største barrierer for at åbne branchen for nye talenter. Vi er derfor i gang med at udarbejde en række gode råd til, hvordan man i produktionsselskaberne kan arbejde med at øge diversiteten gennem rekruttering og følger det op med redskaber til at arbejde målrettet med inklusion.

Hvilke politiske tiltag er på bordet? 
- Vi har i et debatindlæg i Altinget anbefalet, at der indføres krav om, at producenter skal redegøre for, hvordan de arbejder med diversitet i virksomheden. Kravet skal gælde producenter, som har modtaget støtte fra Public Service-Puljen, DFI’s film- eller spilstøtteordninger. Producenter, der leverer til DR eller TV2’s public service-forpligtelse, skal også redegøre for arbejdet med diversitet i virksomheden.

Skal det være kvantitative eller kvalitative krav?
- Det skal ikke være en optælling eller registrering men en beskrivelse af, hvordan producenten arbejder med diversitet.  Producenten kan fx redegøre for sit fokus på diversitet i forbindelse med rekruttering, valg af leverandører, mentorordninger, udvikling af indhold etc. 

Skal beskrivelsen indgå i vurderingen af ansøgningerne?
- Nej bestemt ikke! Vi har intet ønske om, at hverken politikere eller embedsværk skal blande sig i indholdet af produktionerne. Formålet er at øge bevidstheden om diversitet og tilskynde virksomhederne til at arbejde aktivt med at fremme diversitet og inklusion.
 

Opdateret 29. jun 2023