Et hårdt år er snart slut

2022 har været et hårdt år for mange af Producentforeningens medlemmer. Vi håber og tror på flere lyspunkter i 2023.

This describes the image

December er traditionelt måneden, hvor man ser tilbage på året, der snart slutter og frem mod det, der snart begynder.
2022 er for mange producenter et år, der gerne må gå i glemmebogen. Et rent ”annus horribilis” for fiktionsproducenterne med produktionstop og konflikt om rettigheder, og for tv- og animationsproducenter et år, hvor faldende bestillinger fra især broadcasterne for alvor slog igennem. Satsningen på on-demand seere reducerer ganske enkelt behovet for antallet af programmer, og den udvikling accelererer. Spillefilm- og dokumentarproducenterne holdt lige skindet på næsen, og kun hos producenterne af spil fortsatte fremgangen.

Aftalerne om rettighedsbetaling for Netflix, TV 2 og Viaplay peger heldigvis i retning af en normalisering af produktionen – men der går lang tid inden branchen er bare nogenlunde i gang igen. Kombineret med den økonomiske krise, hvor bl.a. Viaplay allerede har meldt en stor spareplan ud og en svækket konkurrencesituation i forhold til Norge og Sverige, så er der desværre også sorte skyer forude. Den stramme økonomi hos mange danskere skaber desværre også bekymring over udviklingen i reklamemarkedet og dermed for de kommercielle tv-stationers investeringslyst. En bekymring, der naturligvis også rammer producenterne af reklamefilm.

Heldigvis er der også visse lyspunkter. Producentforeningen ser med stor glæde på, at den nye regering åbner op for en nødvendig justering af kulturbidraget, så streamingtjenesterne kan få en rabat for investeringer i nyt dansk indhold, alternativt betale et fuldt kulturbidrag på 6 pct. Samtidig er det helt afgørende at fastholde et mindre bidrag på en procent, der skal målrettes danske spillefilm, dokumentarfilm og indhold til børn og unge. Det bliver en  stor opgave for en samlet branche hurtigt at få kæmpet ordningen helt på plads, så den både sikrer, at streamingtjenesterne fortsat investerer i Danmark og samtidig fastholder en minimumsforpligtelse til at medfinansiere de genrer, der er økonomisk presset. Vi håber, at der dermed kan skabes bred politisk opbakning til en langsigtet løsning for branchen, så danskerne sikres et mangfoldigt udbud af dansk indhold i høj kvalitet. 

Den nye regering bruger næsten to sider på at beskrive visioner og initiativer på kultur- og medieområdet i regeringsgrundlaget.  Det tager vi i Producentforeningen som udtryk for en voksende forståelse for kulturens betydning. Både som det, der binder os sammen, udfordrer og udvikler os som mennesker og samfund, og at kulturen også er en god forretning for Danmark. Regeringen anerkender, at de kreative erhverv står for en stigende del af den danske eksport og trækker omsætning og beskæftigelse med sig. Det har vi vidst længe - vores branche eksporterede alene i 2021 for knap 3,5 mia. kr. – en stigning på 16 pct., hvor spilbranchen er det store vækstlokomotiv, og eksporten står til at vokse i de kommende år.

Det er ikke alene en økonomisk gevinst for Danmark i form af vækst og beskæftigelse - det er også en eksport af vores måde at se verden på, vores fortællinger og værdier.

Vi glæder os til samarbejdet med det nye folketing, regeringen, og ikke mindst den nye kulturminister og de nye kultur- og medieordførere. Nu har vi to siders tekst med visioner og planer, der skal blive til konkret kulturpolitik. 

Vi er klar.
 

Opdateret 16. dec 2022

Vil du vide mere?