Ny revision af lov om ophavsret

Producentforeningen har afgivet høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. Lovforslaget handler om gennemførelse af dele af Rådets Direktiv 2019/790/EU om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked.

This describes the image

Endnu en ændring af ophavsretsloven er på vej – og igen baseret på et EU direktiv. EU vil sikre kunstnere og andre bidragsydere ”passende og forholdsmæssigt” honorar. 
 
Producentforeningen mener allerede, at dansk ret er i overensstemmelse med dette og ser derfor ikke behovet for en dansk lovændring. Men det glæder os, at Kulturministeriet med lovændringen får færdiggjort et lovgivningsarbejde, som markerer, at der både fra dansk og fra EU's side er stor opbakning til de danske kollektive aftaler.
Producentforeningen ønsker, at Kulturministeriet holder sig til direktivets klare tekst om, at udbetaling af engangsvederlag ikke per definition er urimeligt.

 

Opdateret 19. apr 2023