Spilbranchen fordoblede omsætningen i 2020

Den danske film-, tv- og spilbranche kom stærkt igennem 2020, som ellers var præget af Covid-19. Især spilbranchen viste imponerende vækstmuskler og mere end fordoblede omsætningen i forhold til 2019. Den samlede branche omsatte for 8,4 mia. kr. og viste dermed endnu engang sit store potentiale i forhold til beskæftigelse, økonomisk vækst og eksport.

This describes the image

Danske Indholdsproducenter 2022 præsenterer data for 2020 og viser en branche i stærk udvikling. Virksomheder inden for film, tv, reklamefilm, spil og interaktive værker beskæftigede i alt 4.416 årsværk og omsatte for 8,38 mia. kr. i 2020. De godt 1000 virksomheder eksporterede for 2,98 mia. kr. - en kraftig stigning i omsætning og eksport på hhv. 24% og 61% i forhold til året før. Set over perioden 2016-2020 viser branchen samlet set en vækst på hhv. 57% i omsætning og 133% i eksport.  

Den markante økonomiske vækst i 2020 drives af spilbranchen, der ganske spektakulært omsætter for knap 3,2 mia. kr., hvilket er mere end en fordobling af omsætningen i 2019 og en stigning på mere end 200% i perioden 2016-2020. Det er også spilbranchen, der accelererer væksten i den samlede branches eksport – spilvirksomhederne eksporterer i 2020 for godt 2 mia. kr., hvilket er en stigning på knap 160% i forhold til 2019 og fire gange så meget som i 2016. 

Den danske spilbranches vækstrater er også i international sammenhæng ekstraordinære, men det er væsentligt at understrege, at også den øvrige branche formår at fastholde både det økonomiske og beskæftigelsesmæssige niveau fra 2019, hvilket må betegnes som ganske imponerende i lyset af Covid-19 pandemien. Det tegner et billede af en robust branche med et stærkt potentiale for yderligere vækst i de kommende år. 

”Branchens væksttal for 2020 er ganske enkelt imponerede. Netop original dansk indholdsproduktion – hvad enten det har form som film, tv, spil, reklame eller interaktive fortællinger – har alle muligheder for at bidrage til fremtidens vækst i Danmark, også i form af markant øget eksport. Det kræver blot, at politikerne i endnu højere grad får øjnene op for branchens potentiale og sikrer gode rammevilkår”, siger Producentforeningens direktør, Jørgen Ramskov.
 
Danske Indholdsproducenter udgives af Producentforeningen hvert år og baserer sig på tal fra Danmarks Statistik. 
 

Hent rapporten her. 

Opdateret 1. jul 2022

Vil du vide mere?