Vigtigste lovændring i mange år

Det er sjældent at et lovforslag har meget stor betydning på vores branche. Men L 205 – lov om ændring af lov om ophavsret - er sådan et tilfælde.

Lovforslaget L 205 var til første behandling i Folketinget den 13. april 2021, og uden overdrivelse er det den vigtigste lovændring i mange år for producenter og kunstnere.

This describes the image

Det er sjældent at et lovforslag har meget stor betydning på vores branche. Men L 205 – lov om ændring af lov om ophavsret - er sådan et tilfælde.

Lovforslaget L 205 var til første behandling i Folketinget den 13. april 2021, og uden overdrivelse er det den vigtigste lovændring i mange år for producenter og kunstnere.
L 205 handler ganske enkelt om 3 ting. 

- En fremtidssikring af det velfungerende ophavsretssystem - den danske model - der hvert eneste år sikrer, at rettighedshavere får betaling, når tv-distributører og lignende tjener penge på at benytte andres indhold og rettigheder. 

- En fremtidssikring af modellen, så alle streamingtjenester stilles lige – uanset om de er ejet af danske TV 2 eller er internationalt ejet som Netflix. 

- Og endelig en fremtidssikring af modellen, så den med et fint ord gøres teknologineutral. Lidt mere banalt betyder det, at uanset om de danske tv-distributører, vi kender i dag, bruger en rød ledning, og de store Tech giganter som Google, Amazon og Apple bruger en blå ledning, så vil de blive behandlet ens, når de driver den samme slags virksomhed.

Der er helt grundlæggede tale om at sikre et fremragende system, der sikrer os alle masser af godt dansk indhold på vores skærme. Penge fra Copydan til producenterne, der sikrer ressourcer til at tænke nyt, udvikle formater og ideer, så der kan produceres og udvikles dansk kvalitet. Copydan-modellen har fungeret i mange år uden problemer, men den skal naturligvis moderniseres, så alle aktører stilles lige uanset ejerforhold og teknologi. 
Som producenter har vi en meget stor interesse i, at L 205 bliver til virkelighed. Vi har en unik model i Danmark, som er afgørende for os alle.

Opdateret 30. sep 2021

Vil du vide mere?