Anne gør hverdagen bæredygtig hos SF Studios: “Folk er begyndt at komme til mig med gode ideer”

SF Studios har ansat en sustainability mangager, der hjælper med at træffe de klimavenlige valg. Vi fortsætter serien med cases, der forhåbentlig kan inspirere producenterne til at komme i gang eller videre med den grønne omstilling. Artiklerne ligger i fuld længde på bftp.dk

This describes the image

Anne Ahn Lund skal fremme bæredygtighed hos SF Studios, og ideerne er begyndt at spire hos medarbejderne. Det er afgørende, at Anne ikke er på gennemtræk som konsulent, men en fast del af medarbejderstaben, mener direktør Lars Bjørn Hansen. 

Hos SF Studios vil man skabe en mere bæredygtig filmproduktion og have gang i de nødvendige forandringer. Derfor ansatte produktionsselskabet i sommer Anne Ahn Lund som sustainability manager. Hun arbejder nu på fuld tid med at skabe skånsomme, ansvarlige og bæredygtige arbejdsgange. 

- Det skal være en del af kerneforretningen og vores identitet. Annes ansættelse er derfor præcis lige så vigtig som det er at have en dygtig line producer. Et ordentligt arbejdsmiljø og en ordentlig ageren i forhold til miljøet er meget vigtigt for os, siger direktør Lars Bjørn Hansen.

Helt overordnet bruger Anne Ahn Lund sin arbejdstid på at sikre en skånsom omgang med klodens ressourcer. Hun skal sikre, at nye tiltag rodfæster sig, og ideer vokser frem. Derfor er hun med i planlægnings- og indkøbsfaserne og ude på settene. Og så går hun rundt som en allestedsnærværende bæredygtig bevidsthed i lokalerne på Christianshavn.

Læs hele artiklen på bftp.dk

Opdateret 16. dec 2022