PA og koordinator

Producent Rettigheder Danmark (PRD) og Producentforeningen søger en ny kollega, som har lyst til at arbejde tæt på beslutningerne i foreningernes ledelse.

This describes the image

Producent Rettigheder Danmark (PRD) og Producentforeningen søger en ny kollega, som har lyst til at arbejde tæt på beslutningerne i foreningernes ledelse. Du trives med administrative opgaver, mødekoordinering og servicering, og du har flair og interesse for it på superbruger-niveau. Du får en central placering og en bred kontaktflade til kollegaer, foreningernes bestyrelser og samarbejdspartnere.

Om jobbet
Du vil i jobbet være split-ansat mellem PRD og Producentforeningen, men med hovedparten af din arbejdstid hos PRD. Du vil skulle understøtte og servicere direktionen i de to foreninger bl.a. med at planlægge og forberede bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og medlemsmøder samt at deltage som referent. Du har desuden en række koordinerende opgaver, såsom mødebookning og forberedelse af mødedagsordener.

Derudover vil du få følgende opgaver i PRD:

 • Ansvar for løbende opdatering af PRDs hjemmeside
 • Assistance med løbende arkivering, dokumenthåndtering og korrekturlæsning samt anden praktisk understøtning af PRDs stabsfunktioner.
 • Samarbejde og koordinering med PRDs driftsafdeling i Slagelse
 • Selvstændigt sagsbehandlingsarbejde i forbindelse med kollektive midler
 • Udsendelse af nyheds- og medlemsmails
 • Kontakt til film- og tv-producenter, eksterne leverandører og samarbejdspartnere
 • Iværksættelse og gennemførelse af APV, herunder deltagelse i evt. kurser og i begrænset omfang diverse andet HR-arbejde
 • Endelig vil du indgå i det praktiske samarbejde mellem PRD og Producentforeningen omkring kontorfaciliteterne på Frederiksberg.


Hvem er du?
Vi lægger vægt på, at du er hjælpsom og effektiv og har lyst til at sidde i en servicefunktion. Du kan prioritere og sætter en ære i at levere høj kvalitet og følge dine opgaver til dørs. Du skal kunne formulere dig præcist på skrift. Arbejdet i PRDs bestyrelse foregår på engelsk, og gode engelskkundskaber (i skrift og tale) er derfor en forudsætning. Det er en fordel, hvis du har erfaring som referent. Vi forestiller os, at du har siddet i en administrativ stilling i en servicefunktion. Hvilken uddannelse, du har, er ikke afgørende – det vigtige er, at du har relevant viden og erfaring fx fra direktionsopgaver, større administrative koordineringsopgaver mv.

Tempoet er højt. Vi er engagerede og skaber resultater. Imens har vi det sjovt og værner om trivsel og et godt arbejdsmiljø.


Dine kvalifikationer

 • Du er stærk i skriftlig kommunikation – på både dansk og engelsk
 • Du er struktureret og har sans for detaljen
 • Du er proaktiv og god til at arbejde selvstændigt
 • Du kan lide at være tæt på bestyrelsesarbejdet og de strategiske processer
 • Du har erfaring med Office 365 samt Umbraco, Mailchimp, Penneo, Zoom og/eller lignende på superbruger-niveau, så du er i stand til at give råd omkring relevante funktionaliteter og få ideer til bedre opgaveløsning
 • Du er lærenem og trives i rollen som blæksprutte
 • Fortrolighed og diskretion er naturligt for dig


Vi tilbyder
Vi tilbyder en interessant og afvekslende fuldtidsstilling i en spændende branche. Vi har fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling og giver vores medarbejdere frihed og fleksibilitet under ansvar. PRD og Producentforeningen deler adresse på ydre Frederiksberg nær Lindevang metrostation.


Spørgsmål
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte PA & koordinator Iben Lehnert på ile@producentrettigheder.dk eller på tlf. 3050 4373.


Ansøgning
Vil du være vores nye kollega? Så send en ansøgning og CV snarest muligt via Jobindex. Vi behandler ansøgningerne løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig.


Producent Rettigheder Danmark (PRD) er en medlemsforening, der forvalter tv- og filmrettigheder på vegne af producenter og distributører. Rettighederne licenseres gennem Copydan, og PRD viderefordeler rettighedsindtægterne til danske såvel som udenlandske indehavere af producentrettigheder samt til foreningens udenlandske samarbejdspartnere. PRD er en non-profit forening med i alt 18 ansatte. Driftsaktiviteter varetages fra PRDs kontor i Slagelse, mens stabsfunktionerne (CEO, CFO og Jura) varetages fra PRDs kontor på Frederiksberg. Se mere på producentrettigheder.dk


Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for danske indholdsproducenter – det vil sige producenter af spillefilm, tv, dokumentarfilm, reklamefilm, animation og computerspil. Producentforeningen er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening. Det betyder, at foreningen på den ene side søger politisk indflydelse og varetager medlemmernes interesser i forhold til politikere, rettighedsorganisationer, offentlige institutioner, tv-stationer og reklamebureauer, som har indflydelse på produktionsvilkårene. På den anden side – som arbejdsgiverforening – forhandler Producentforeningen overenskomster med de lønmodtagergrupper, der er relevante.

Opdateret 13. dec 2022

Vil du vide mere?