Ny corona-aftale med FAF

Producentforeningen har 3. december 2020 indgået en ny aftale med FAF for produktioner, der er omfattet af fiktionsoverenskomsten.

This describes the image

Aftalen er grundlæggende en forlængelse af den tidligere aftale og giver mulighed for at fravige fiktionsoverenskomstens almindelige opsigelsesregler.  Det betyder bl.a:

  • at en ansættelsesaftale kan ophæves i op til en uge før arbejdet skal påbegyndes, hvis der sker aflysning som følge af Covid-19.
  • at producenten har mulighed for at hjemsende overenskomstansatte i op til 5 dage uden løn – dog skal der i de tilfælde betales en kompensation på 850 kr. pr dag for ansatte, der ikke er dagpengeberettiget.  

Aftalen gælder udelukkende for produktioner i Danmark og gælder foreløbig frem til 28. februar 2021, således at alle kontrakter, der er underskrevet inden 28. februar 2021, vil være omfattet af aftalen . Både FAF og Producentforeningen lægger med aftalen vægt på, at der gøres en ekstraordinær indsats mod Covid19-smitten – ikke mindst set i lyset af den aktuelle situation. Se hele aftalen her. Se også overordnede retningslinjer for ansatte og medvirkende på audiovisuelle produktioner i Danmark i forhold til Covid-19.

Opdateret 4. aug 2021

Vil du vide mere?