6 nye ansigter i Producentforeningens bestyrelse

Med Producentforeningens ordinære generalforsamling 2022 vel overstået har foreningen nu fået en ny bestyrelse, som overtager stafetten fra 1. april 2022. Konstituering af bestyrelsen med forperson og næstforpersoner afventer konstituerende bestyrelsesmøde efter påske. 

This describes the image

På medlemsmøder i løbet af marts måned har medlemmerne i de enkelte medlemsgrupper valgt repræsentanter til bestyrelsen, og den samlede nye bestyrelse fremgår nedenfor. Hver medlemsgruppe – fem i alt – er repræsenteret i bestyrelsen med to ordinære repræsentanter plus en suppleant, og i år har der været udskiftning på 6 poster. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig efter påske. 

Producentforeningens bestyrelse 2022: 

TV
Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff
Kasper Fredshavn, Drive Studios 
Thomas Heurlin, Impact TV (suppl.)

Spillefilm/fiktion
Ditte Milsted, Profile Pictures 
Signe Leick Jensen, Toolbox Film 
Lars Hermann, Apple Tree  Productions (suppl.) 

Reklamefilm
Thor Brammer Jacobsen, New Land
Mette Jermiin, Bacon Cph
Mikkel Damkiær, Production Service (suppl.) 

Spil
Kristian Bang Nørgaard, Funday Factory
Per Rosendal, Kongo Interactive
Hans von Knut Skovfoged, PortaPlay (suppl.) 

Dokumentarfilm
Mette Heide, Plus Pictures
Helle Faber, Made in Copenhagen
Malene Flindt Pedersen, Hansen & Pedersen (suppl.)
 

Opdateret 7. apr 2022

Vil du vide mere?