Dokumentarproducent fik medhold i klagesag mod SKAT efter 6 års sagsbehandling

Vi har hjulpet et medlem med en klage til Skatteankestyrelsen. Efter en ekstremt lang sagbehandlingstid ligger der nu en klar afgørelse: filmproducenter har fuldt fradrag for moms, uanset at deres økonomi delvist baserer sig på offentlige tilskud.

This describes the image

Producentforeningen har hjulpet en dokumentarfilmproducent i forhold til en klage til Skatteankestyrelsen over en afgørelse truffet af SKAT i november 2014, hvorefter producenten blev nægtet fradrag for moms (negativ momsangivelse) med henvisning til, at producentens virksomhed knytter sig til ”ikke-økonomisk virksomhed”. Argumentet var, at producentens virksomhed i en konkret periode primært var finansieret af ikke-momspligtig offentlige tilskud fx fra Det Danske Filminstitut, undervisningsministeriet og Danida, og at der i samme korte periode ikke havde været momsbelagte indtægter.

Skatteankestyrelsen nåede i november 2020 frem til det modsatte resultat og gav producenten fuldt fradrag for moms. Skatteankestyrelsen lagde vægt på, at producenten havde én aktivitet, nemlig produktion af dokumentarfilm, og at denne aktivitet er afgiftspligtig, og at der ved salg af dokumentarfilm genereres momspligtige indtægter til producenten. Det har ikke indflydelse på fradragsretten for moms, at produktion af dokumentarfilm baserer sig på momspligtige indtægter og ikke-momspligtige offentlige tilskud, og blandingsøkonomien kunne heller ikke begrænse momsfradraget delvist.
 
Som det ses af det korte referat ovenfor, var SKATs afgørelse åbenbar forkert, og sagsbehandlingstiden i Skatteankestyrelsen urimelig lang. Producentforeningen mener, at vi med denne afgørelse endeligt har fået slået fast, at filmproducenter har fuldt fradrag for moms, uanset at deres økonomi delvist baserer sig på offentlige tilskud.
 
Producentforeningen juridiske afdeling kan kontaktes for en uddybning eller spørgsmål.

Opdateret 12. aug 2021

Vil du vide mere?