Producentforeningen: Filmaftalen er et godt og fornuftigt skridt på vejen – men krisen er langtfra ovre

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har indgået en ny filmaftale for 2024-2027.

Pressemeddelelse 15. november 2023

This describes the image

”Det er grundlæggende positivt, at DR og TV 2 med filmaftalen skal øge deres engagement i dansk film. Vi er glade for, at det nu slås fast, at DR og TV 2 har en kulturel og økonomisk forpligtelse overfor dansk film. Beløbet på i alt 45 mio. kr. årligt er ikke meget større end det, som tv-stationerne reelt har brugt indtil nu, men signalværdien er stor, fordi de nu har en konkret ramme, der skal opfyldes. Vi er også tilfredse med, at tv-stationerne fremover alene kan købe visningsrettigheder”, siger Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen.

Han konstaterer også med glæde, at filmaftalen sikrer bedre finansiering til den enkelte film.

Producentforeningens ønske om en ”grundanalyse” af fremtiden for dansk film er blevet skrevet ind i den nye, firårige filmaftale. Her og nu vedligeholder aftalen langt hen ad vejen det nuværende støttesystem og finansieringen – men analyserne kan forhåbentlig pege på fremtidens løsninger.

”Filmaftalen lægger op til flere analyser af filmbranchens problemer - f.eks. indsatsen overfor børn og unge. Der sker og er sket meget store og grundlæggende ændringer i rammevilkårene for dansk film, og fremtidens løsninger kræver mere viden. Spørgsmålene er mange – f.eks. om streamingtjenesternes rolle på sigt; om de eksisterende støttesystemer er de rigtige; hvad kulturbidraget betyder for fremtidens finansiering for blot at nævne nogle”, siger han og tilføjer:

”Den hastige udvikling af kunstig intelligens påvirker allerede vores branche, og her kan analysen forhåbentlig også hjælpe med at vise vejen for, hvordan vi kan omfavne og tilpasse os den nye virkelighed.”

Branchen er i dyb krise. Det viser den seneste tids konkurser, og Producentforeningen anerkender, at kulturbidraget betyder flere penge til danske film – men de er først til rådighed i 2025, og som situationen er, så dækker kulturbidraget ikke branchens aktuelle behov. Derfor var håbet også, at forligspartierne som minimum havde skaffet penge til at dække finansieringshullet i 2024.

Som en del af filmaftalen er det blevet besluttet, at støtten til udvikling af digitale spil skal overføres fra Det Danske Filminstitut til det nye institut for dansk spiludvikling, som der er afsat midler til på regeringens finanslovslovforslag.

”Vi er meget glade for, at støtten til udvikling af digitale spil overføres til det nye institut for spiludvikling, og at der nu er sikret 15 mio. kr. om året til spilstøtte mod de 10 mio. kr., der hidtil har været aftalt. Vi har store forventninger til, at det nye institut kan medvirke til at sikre spilbranchen langt bedre rammevilkår, og at den politiske opmærksomhed og opbakning også på længere sigt kan føre til både yderligere midler og en national handlingsplan for digitale spil”, siger Jørgen Ramskov.
 

Kontakt: Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen, jr@pro-f.dk, +45 2027 7790

Filmaftale for 2024-2027: En stærk filmnation

Opdateret 15. nov 2023

Vil du vide mere?