Vi skal have problemerne frem i lyset

Velkommen tilbage fra ferie - til en ny kulturminister og til fornyet fokus på arbejdskulturen i brancherne

This describes the image

Så er ferien overstået og august måned bød på en ny kulturminister. Producentforeningen ønsker Ane Halsboe-Jørgensen tillykke, vi glæder os til samarbejdet og ikke mindst til at få sat fokus på kulturen. Der er mange opgaver på ministerens og branchens bord – og det er dejligt at læse, at Kulturministeren ser de kommende medieforhandlinger som ”sin største opgave”. Producentforeningen er klar med ønsker, der kan sikre den fortsatte finansiering af originalt dansk indhold, en stærk Public Service-pulje, der fastholder den danske rettighedsmodel og de nødvendige kulturelle og økonomiske forpligtelser til DR og TV2.


Der er fuld blus på branchen, og efterspørgslen efter indhold er heldigvis stor. Det er godt for producenter og filmarbejdere. Men arbejdet skal naturligvis ske under ordnede forhold. Det bliver igen påpeget i et opråb fra en række navngivne filmarbejdere, og det er noget Producentforeningen tager meget alvorligt. Vi oplever heldigvis, at underskriverne også konstaterer, at langt hovedparten af producenter og filmarbejdere er "dygtige, hårdtarbejdende og ansvarsfulde mennesker, der gør deres bedste for at skabe gode arbejdsforhold i branchen", men det skal ikke fjerne opmærksomheden på problemerne. Producentforeningen samarbejder med branchens fagforeninger om at få styrket indsatsen ude på produktionerne. Vi har en stor udfordring med at få problemerne frem i lyset, og tavshedskulturen skal brydes ned, så de etablerede systemer med talspersoner og arbejdsmiljørepræsentanter kan bringe sagerne op. Så garanterer vi, at Producentforeningen tager fat på vegne af medlemmerne.


En stor fælles undersøgelse af arbejdsmiljøet i film-, tv- og teaterbranchen i efteråret sidste år dokumenterede tydeligt, at film- og scenekunstbrancherne har problemer. Dengang gav branchens organisationer hinanden håndslag på et treårigt tværgående samarbejde for at skabe en bedre arbejdskultur, og i november måned i år lancerer vi sammen en stor kampagne, som netop skal nedbryde tavsheden, så vi i fællesskab og i hele branchen kan løse problemerne, der hvor de er.


I løbet af efteråret sætter Producentforeningen desuden en undersøgelse af grænseoverskridende adfærd spilbranchen i gang. Med undersøgelsen vil vi kortlægge, hvor der er problemer og hvordan de opleves, således at vi kan begynde at arbejde med initiativer, der er målrettet spilbranchens udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø.
 

Både film- og spilbranchen er for langt hovedpartens vedkommende rigtig gode steder at arbejde, og begge brancher fortjener, at vi alle bliver bedre til at løse problemerne, når de opstår. 


Jørgen Ramskov
Direktør

Opdateret 20. aug 2021

Vil du vide mere?