Kulturlivet i hele landet skal styrkes

Det er skønt at regeringsgrundlaget fremhæver kunsten og kulturen, som den helt nødvendige åndelige føde for os alle, og samtidig har øje for vækstpotentialet i vores branche. Vi er klar til samarbejdet!

This describes the image

Det er bestemt lovende, at den nye regering bruger næsten to sider på at beskrive visioner og initiativer på kultur- og medieområdet. Til sammenligning stod der i forståelsespapiret fra 2019 godt 4 linjer.

Det tager vi i Producentforeningen som udtryk for, at der hos regeringspartierne er en voksende forståelse for kulturens betydning. Både som det, der binder os sammen, udfordrer og udvikler os som mennesker og samfund, og som et erhverv med stort potentiale for vækst og beskæftigelse.

Regeringen vil løfte kunstens og kulturens stilling i samfundet, styrke kulturlivet i hele landet og indføre kulturpas for unge. Samtidig er der en forståelse for, at kulturen også er en god forretning for Danmark. At de kreative erhverv står for en stigende del af den danske eksport og trækker omsætning og beskæftigelse med sig.

I den digitale visuelle branche - vi producerer film, tv og spil – har vi længe vidst, at det hang sådan sammen. Vores branche eksporterede alene i 2021 for knap 3,5 mia. kr. – en stigning på 16 pct. og eksporten står til at vokse i de kommende år.

Det er ikke alene en økonomisk gevinst for Danmark i form af vækst og beskæftigelse - det er også en eksport af vores måde at se verden på, vores fortællinger og værdier.

Skønt at regeringsgrundlaget både fremhæver kunsten og kulturen, som den helt nødvendige åndelige føde for os alle, og ser vækstpotentialet i vores branche! Vi glæder os til samarbejdet med den nye kulturminister og de nye kultur- og medieordførere. Nu har vi to siders tekst der skal blive til konkret kulturpolitik. 

Vi er klar.
 

Opdateret 14. dec 2022

Vil du vide mere?