Husk filmforpligtelsen!

Det var det altoverskyggende budskab fra producenterne til Socialdemokraternes medieordfører Kasper Sand Kjær ved et medlemsmøde i Producentforeningen torsdag den 28. april 2022.

This describes the image

Producentforeningen havde inviteret socialdemokraternes medieordfører Kasper Sand Kjær til at møde medlemmerne og fortælle om regeringens medieudspil – og om forhandlingerne om den kommende medieaftale. Kasper understregede, at der er en stærk opbakning fra regeringens til forslaget om et kulturbidrag fra streamingtjenesterne, så der også i fremtiden er penge til at producere indhold, der handler om Danmark og om danskernes liv. 

Mødet i går var et godt møde, hvor medlemmerne også gav Kasper input med tilbage til forhandlingerne. Bredt over medlemskredsen - fra producenter af spillefilm, tv-serier, fakta-tv og dokumentarfilm – lød det: tv-stationernes filmforpligtelse er helt, helt afgørende, og det vil sige en forpligtelse på både antal film og et øremærket beløb – og et substantielt beløb. 

En modernisering af public service puljen er allerede en del af forhandlingerne, fortalte Kasper Sand Kjær, og medlemmerne bakkede op om behovet for både at styrke og nytænke puljen, især hvis den bliver større i kraft af kulturbidraget. 

Endelig understregede medlemmerne, at DR er en ekstremt vigtig aktør i medielandskabet, men at der er behov for at øge udlægningskravet og styrke DR’s incitament til og evne til at samarbejde med den eksterne branche. 
 

Opdateret 2. maj 2022

Vil du vide mere?