Omsætning og eksport steg i 2022

De foreløbige tal for danske indholdsproducenter viser en samlet omsætning i 2022 på 9,5 mia. kr. Det er en stigning på godt 1 mia. kr. i forhold til 2021, og stigningen er primært drevet af spilbranchen. Producentforeningen fremlægger de foreløbige tal fra den årlige undersøgelse Danske Indholdsproducenter.

This describes the image

Foreløbige tal for danske indholdsproducenter i 2022 viser, at den samlede omsætning for hele branchen var på 9,5 mia. kr. og en stigning på godt 1 mia. fra 8,4 mia. kr. i 2021. Eksporten viste tilsvarende fremgang på godt 0,5 mia. kr. til 3,9 mia. kr. mod 3,4 mia. kr. i 2021.

Der var en generel vækst på tværs af de 5 delbrancher, men igen i 2022 var det spilbranchen, som tegnede sig for langt den største stigning på hele 18% til en omsætning på 3.6 mia. kr. i 2022 mod godt 3 mia. kr. i 2021. Eksporten i spilbranchen steg med 17% til 2,6 mia. kr. mod 2,2 mia. kr. i 2021.

”De foreløbige tal understreger, at 2022 var et rekordår for de danske indholdsproducenter, som præsterede en imponerede vækst i omsætning, eksport og beskæftigelse. Dansk indhold i form af film, tv, spil, reklame eller interaktive fortællinger har en solid bredde og appel på tværs af formater og både herhjemme og i udlandet. Det er særlig spilbranchen, som fortsat driver den enorme og imponerende vækst. Selvom tallene i 2022 stadig var positive for tv- og filmproduktionen, så har udviklingen i 2023 og forventningerne til 2024 vist, at vilkårene for især fiktionsproduktion og tv nu er meget udfordrede. Derfor er det godt, at såvel medieaftalen med kulturbidraget, filmaftalen og den særlige ekstrabevilling i finansloven på 40 mio. kr. i 2024 alle kan medvirke til at sikre ro og stabilitet omkring tv- og filmproduktionen i de kommende år. Dansk indholdsproduktion er imidlertid dybt afhængig af og påvirket af internationale konjunkturer, og derfor er hovedopgaven i det kommende år at gøre det mere attraktivt for streamingtjenester at investere i dansk indhold ved også at få indført produktionsrabatter i Danmark", siger Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov.

I 2022 bestod brancherne af 1.162 virksomheder, der producerer film, tv, reklamefilm, spil og interaktive værker. Brancherne beskæftigede i alt 5.321 årsværk, hvilket er 8% højere end året før og en samlet stigning i beskæftigelsen på 35% over de seks år, som undersøgelsen omfatter. 

Som noget nyt præsenterer vi i år tallene i en interaktiv visning. Dyk ned fordelingen på underbrancher og geografi og se udviklingen hen over årene.  

Danske Indholdsproducenter udgives af Producentforeningen og er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. De endelig tal, hvor omsætning og eksport typisk er ca. 5% højere, udkommer i foråret 2024. Dette skyldes forskellig praksis i forhold til regnskabsår.
 

Opdateret 14. dec 2023

Vil du vide mere?