Projektet ”Kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen” skifter gear

Der er brug for mere kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen, og nu tager branchens organisationer fat på at løse problemerne i et bredt samarbejde på tværs. Første skridt var etableringen af en styregruppe for projektet.

This describes the image

Sammen med repræsentanter for branchen har vi sat projektet ”Kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen” i gang. Allerede i efteråret 2021 dokumenterede vi i analysen Arbejdskraftanalyse af den Digitale Visuelle Industri, at både film- og tv-branchen har svært ved at skaffe arbejdskraft, og vi dykker nu længere ned i problemstillingen. 

På et branchetræf i begyndelsen af juni, der samlede aktører fra produktionsmiljøet og organisationerne, var konklusionerne, at der er behov for at sætte konkrete tal på manglen på arbejdskraft, at branchen skal rekruttere bredere og frem for alt at et bredt samarbejde på tværs af branchen er afgørende for at løse problemerne. Producentforeningen og Vision Denmark har derfor taget initiativ til nedsættelsen af en bred styregruppe for projektet, som skal skabe fremdrift og sikre retning i dialog med centrale aktører på området. Den overordnede målsætning med projektet er at øge kapaciteten og styrke kompetencerne i den danske film- og tv-branche. På den korte bane skal branchen blive endnu tydeligere på, hvilke kompetencer der efterspørges bl.a. med konkrete jobprofiler, og på den lange bane skal muligheden for et fælles brancheorgan undersøges – eventuelt med inspiration fra ScreenSkills UK. 

I styregruppen sidder repræsentanter for Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Dansk Journalistforbund - Medier & kommunikation, De 4, Det Danske Filminstitut (DFI), DR - Danmarks Radio, FAF, TV 2 DANMARK A/S og Nordisk Film – samt Vision Denmark og Producentforeningen. 


 
 

Opdateret 6. sep 2022