Høringssvar om kulturbidraget

Producentforeningens høringssvar til Lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur (kulturbidragsloven)

This describes the image

Producentforeningen bakker op om kulturbidraget, som er en del af Medieaftalen 2023-26, og vi har netop afgivet høringssvar til kulturbidragsloven. Vores hovedpunkter i forhold til lovforslaget om kulturbidraget handler i høj grad om definitioner – om hvilke tjenester, der vil være omfattet af pligten til at betale kulturbidrag, om hvordan ”dansk indhold” defineres i forhold til investeringer og om hvordan tjenesternes omsætning defineres. 
 

Hent høringssvaret her: 

Opdateret 12. sep 2023

Vil du vide mere?