Privatlivspolitik

Producentforeningen (CVR nr.: 10667070) er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.
Det er vigtigt for os, at personoplysninger, der indsamles som led i driften af foreningen, behandles ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen. I denne Privatlivspolitik oplyses du om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har. 

English version of this document
 

Kontaktoplysninger
Hvis du vil kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: 
INFO@PRO-F.DK eller +45 33 86 28 80

Behandling af persondata
For at vi kan imødekomme eventuelt indgåede aftaler med dig, er det nødvendigt at vi behandler oplysninger som kan henføres til dig. 

Medarbejdere hos medlemmer
Når din arbejdsplads er medlem hos os, kan vi behandle vi dit navn, arbejdssted, kontaktoplysninger og titel, samt øvrige oplysninger med det formål at kunne levere medlemsrådgivning og administrere din relation til os, herunder afregning. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Vi sletter dine oplysninger når vi får kendskab til, at du har fratrådt din stilling ved vores medlemmer. 

Ansøgere til barselspulje 
Hvis du ansøger FAF’s barselspulje, vil vi behandle din ansøgning og de oplysninger du sender med. Der vil typisk være tale om oplysninger om dit barns navn, fødested, fødselsdato, føderegistreringssted. Derudover behandler vi også oplysninger på barnets mor og far/medmor, herunder adresse, kontooplysninger, mail og arbejdssted. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og vi sletter dine oplysninger igen, når ansøgningen er færdigbehandlet. 

Deltagere i arrangementer
Når du køber billet til et af vores events, behandler vi dine kontakt- og betalingsoplysninger med det formål at kunne levere den købte ydelse og afregne med dig.  Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og sletter dine oplysninger efter 5 år jf. bogføringsloven.  

Indstillere
Når du indstiller en produktion til en af vores awards, behandler vi oplysninger om dit navn, arbejdssted, titel og kontaktoplysninger. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at kunne kontakte dig ifm. din indstilling og senere års awards. Vi beholder dine oplysninger i 3 år efter din sidste indstilling. 

Generelle henvendelser
Hvis du henvender dig til os via e-mail, kontaktformular, sociale medier, mv behandler vi dine kontaktoplysninger og anden information du måtte oplyse i henvendelsen, med det formål at besvare din henvendelse. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at besvare din henvendelse. Uopfordrede henvendelser som ikke indgår i vores sagsbehandling, slettes løbende, når de er behandlet.

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere
Når du er leverandør eller samarbejdspartner hos os, behandler vi dine kontaktoplysninger med det formål at kunne behandle vores køb og administrere din relation til os, herunder afregning.  Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dine oplysninger slettes, når vi ikke længere har et formål med at have dem, herunder når din relation med os er inaktiv og der er gået mere end 5 år siden sidste aktivitet.

Jobansøgere
Når du sender os en jobansøgning, behandler vi de oplysninger, du sender, herunder fx kontaktoplysninger, øvrige oplysninger i CV og ansøgning, eksamensbeviser og hvad du ellers medsender. Du oplyses om, at vi kan søge oplysninger fra referencer, samt fra dine sociale medier.  Vi behandler oplysningerne med det formål at kunne besvare din ansøgning og vurdere din profil i forhold til at kunne tilbyde dig et job hos os. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at behandle din ansøgning og give dig et svar. Opfordrede ansøgninger gemmes indtil den rette kandidat er fundet. Uopfordrede ansøgninger gemmes i op til 6 måneder. Ønsker vi at gemme ansøgninger yderligere, beder vi om dit samtykke hertil. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig på kontaktoplysninger angivet under ”Kontaktoplysninger”.

Billeder og videoer af eksterne 
Hvis vi ønsker at offentliggøre billeder af dig til markedsføringsformål, indsamler vi dit samtykke til det. (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er angivet under ”Kontaktoplysninger”. Vi anvender materialet, indtil du trækker dit samtykke tilbage eller indtil vi vurderer, at det ikke er relevant at anvende længere. Hvis du ser, at vi har offentliggjort billeder af dig uden dit samtykke, er det fordi vi vurderer, at du ikke med rimelighed kan føle dig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Dermed kan vi offentliggøre billeder af dig ud fra legitim interesse (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), for f.eks. at vise stemningsbilleder fra et event, arrangement mv. Du kan henvende dig på kontaktoplysninger angivet under ”Kontaktoplysninger”, hvis du ønsker at få billeder eller video, hvor du optræder, fjernet. 

Digitale events
I forbindelse med digitale events registrerer og optæller vi, hvor mange gange deltagerne logger ind, hvad de ser og hvor lang tid de ser.
Registreringen foretages for at få viden om i hvilken grad indholdet fra vores events bruges samt hvordan seertallet fordeler sig samt for at undgå ulovlig deling af indhold. 

Besøgende på hjemmesiden
Når du besøger vores hjemmeside, kan vi behandle nogle oplysninger om dig, hvis du giver dit samtykke til det jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. For yderligere oplysninger henviser vi til det cookiebanner, du bliver præsenteret for, første gang du besøger vores side, samt vores cookiepolitik. 

Nyhedsbrev
Hvis du har givet samtykke (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) til, at vi må sende dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi dit navn og e-mail med henblik på at sende dig nyhedsbreve via e-mail. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du interagerer med vores nyhedsbrev. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at henvende dig på kontaktoplysninger angivet under ”Kontaktoplysninger” eller ved at trykke afmeld i bunden af nyhedsbrevet. Det afgivne samtykke dokumenteres indtil 2 år efter det trækkes tilbage.

Videregivelse af oplysninger
Vi anvender en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer, revisor etc.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes:


Microsoft Inc i USA: 
•    Microsoft Office 365: Leverandør af officepakken. Aftalevilkår findes her. 
•    LinkedIn: Virksomhedsprofil på Linkedin. Aftalevilkår findes her.
Google Inc i USA:
•    Google Analytics: Statistik på hjemmesiden. Aftalevilkår findes her.

Meta Platforms Inc. i USA
•    Facebook: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.
•    Instagram: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

X i USA
•    X: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

The Rocket Science Group, LLC i USA
•    Mailchimp:  Leverandør af system til udsendelse af nyhedsbreve. Aftalevilkår findes her.

Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag, med supplerende foranstaltninger. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på kontaktoplysninger ovenfor under ”Kontaktoplysninger”. 

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under ”Kontaktoplysninger”. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Vi gemmer dokumentation for afgivne samtykker 2 år efter det er trukket tilbage. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet