Analyse af arbejdskraften i den digitale visuelle industri

Det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere i både film- og spilbranchen. Vi har fået sat tal på arbejdskraften i vores brancher, og det bruger vi som afsæt for initiativer inden for blandt andet uddannelse og rekruttering.

This describes the image

Den digitale visuelle industri er i kraftig vækst, og branchen oplever, at det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere. Derfor har Producentforeningen og Vision Denmark bedt HBS Economics om at udarbejde en analyse af tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft i brancherne. Analysen er en kvantitativ analyse, der tager udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik, og undersøgelsen ser på to sektorer hver for sig: film, tv og reklame i én kategori samt spil og interaktiv i en anden.

Analysen viser, at kapaciteten er tæt på fuldt udnyttet for en række centrale funktioner. Samtidig er tilgangen af nyuddannet talent relativt begrænset, og det medfører et behov for at øge udbuddet af arbejdskraft for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og indfri sektorens vækstpotentiale. Ifølge rapportens analyser af den tilgængelige arbejdskraft vil der frem mod 2025 kræves en tilgang på 2600 årsværk, hvis industrien blot skal følge udviklingen på det globale marked.

I kølvandet på rapporten arbejder Producentforeningen og Vision Denmark med at iværksætte initiativer inden for uddannelse, opkvalificering og rekruttering i bredt samarbejde med en række aktører og organisationer fra branchen og uddannelsessektoren. 
 
Arbejdskraftanalysen er gennemført i samarbejde med FilmFyn og Filmby Aarhus i 2021. 
 

Opdateret 27. apr 2022

Vil du vide mere?