Landsretsdom om kreditering af dialogforfatter 

Østre Landsret har afsagt dom i en sag om mangefuld kreditering, og producenten skal betale 10.000 kr. til dialogforfatteren. Vi forventer ikke, at niveauet for erstatning og godtgørelse vil skabe præcedens.

This describes the image

Østre Landsret afsagde i sidste uge dom i en ankesag om mangelfuld kreditering af en dialogforfatter på en animationsfilm og pålagde producenterne bag filmen at betale dialogforfatteren 10.000 kr. i erstatning og godtgørelse. 

Sagen udsprang af en aftale med en dialogforfatter om, at den pågældende skulle finpudse dialogen i et færdigskrevet manuskript. Dialogforfatteren blev krediteret med korrekt navn og titel i rulleteksterne i den danske udgave af filmen sammen med filmens instruktør og manuskriptforfatter, der også stod krediteret som dialogforfatter. Krediteringen af dialogforfatterne var placeret 3 minutter og 23 sekunder inde i rulleteksterne, mens krediteringen af manuskriptforfatteren var placeret 22 sekunder inde i rulleteksterne. Producenterne valgte efter henvendelse fra dialogforfatteren at ændre rulleteksterne i den udenlandske udgave af filmen, således at dialogforfatteren stod krediteret som dialogforfatter alene umiddelbart efter manuskriptforfatterens kreditering. Dialogforfatteren fik også tilføjet sin kreditering på IMDB inden filmens premiere. 

Til trods for at producenten i relation til den udenlandske udgave af filmen havde imødekommet dialogforfatterens ønske om en mere fremtrædende placering af sin kreditering, fremsendte dialogforfatterens fagforbund et erstatningskrav til producenten på 25.000 kr. med tilbud om forlig på 10.000 kr. Producenten mente ikke at have krediteret den pågældende uretmæssigt, men tilbød 3.000 kr. til fuld og endelig afgørelse, hvilket udløste en stævning med krav om betaling af 25.000 kr.

Københavns Byret afsagde i 2020 dom i sagen, hvor retten kom frem til, at krediteringen i den danske udgave af filmen ikke var i overensstemmelse med god krediteringsskik. Dette begrundede retten blandt andet med, at dialogforfatteren ifølge parternes aftale havde krav på at blive krediteret som filmens eneste dialogforfatter og at krediteringen skulle ske på samme måde som og i direkte forbindelse med manuskriptforfatter og instruktør.

Producenten blev pålagt at betale en samlet erstatning og godtgørelse på 10.000 kr. til dialogforfatteren. Producentforeningen valgte på vegne af producenten at anke dommen til Østre Landsret. 

Landsretten stadfæstede i sidste uge dommen med henvisning til, at krediteringen i den danske udgave af filmen var i strid med parternes aftale og god krediteringsskik. 

Producentforeningens bemærkninger:
Dommen er konkret begrundet med henvisning til den indgåede dialogforfatteraftale, hvorfor Producentforeningen ikke forventer, at niveauet for erstatningen og godtgørelsen vil skabe præcedens. Hverken byretten eller landsretten sondrer mellem godtgørelse og erstatning, ligesom ingen af instanserne lægger vægt på, hvor mange gange filmen er blevet vist. Sædvanligvis har producenter betalt 3.000-5.000 kr. ved manglende kreditering, og denne praksis forventes fortsat i de tilfælde, hvor der er tale om en simpel fejl i forbindelse med en manglende eller mangelfuld kreditering.

For yderligere information, kontakt Søren Henrik Jørgensen, sj@pro-f.dk
 

Opdateret 25. feb 2022

Vil du vide mere?