Mens vi venter...

Producentforeningen og Create Denmark har indgået en aftale om rettighedsbetaling for produktion af fiktion. Streamingtjenesterne mener, at aftalen er for dyr, og derfor er vi i dialog med Create om den videre proces. Mens vi venter på, at det falder på plads, forbereder vi os på medieforliget.

This describes the image

Producentforeningen og kunstnerorganisationen Create Denmark indgik kort før jul en aftale om rettighedsbetaling for tv-serier til de kommercielle streamingtjenester. Som omtalt i medierne har aftalen mødt modstand hos tjenesterne, der mener, den er for dyr. Producentforeningen og Create er nu i dialog om den videre proces for aftalen. 

Indtil det lykkes at finde en løsning på den udfordring, er der nok at tage fat på. Producentforeningens helt store opgave i foråret er naturligvis medieforliget.

Det ser heldigvis ud til, der er et flertal for et kulturbidrag fra streamingtjenesterne, og det vil være et vigtigt element i at sikre en fortsat finansiering af originalt indhold.
Lad det være slået fast med syvtommersøm: Producentforeningen er glade for streamingtjenesterne. De kommer med ny inspiration, deres produktion har kvalitet og er med til at udvikle branchen, og de skaber omsætning og arbejdspladser. Men deres fokus er det internationale marked og andelen af originalt dansk indhold - defineret som indhold produceret til befolkningen i Danmark - er meget begrænset og udgør kun 1-2 % af udbuddet på tjenesterne.

De store internationale streamingtjenesters andel af markedet i Danmark vil vokse i de kommende år, og størstedelen af indtjeningen bliver ikke investeret i originalt dansk indhold. Samtidig betyder de ændrede tv-vaner hos danskeren, at det nuværende ”øko-system” med mediedistributører og retransmissionsindtægter langsomt men sikkert skrumper ind. 

Derfor er det vigtigt, at de internationale tjenester i fremtiden komme til at bidrage til finansieringen af historier og indhold, som har sit udspring i vores danske virkelighed. 
Regeringen har foreslået en trappemodel, så tjenester, der investerer meget i dansk indhold, kan få nedsat deres bidragspligt. Den model kræver en meget skarp definition af, hvad der kan reducere bidragspligten. I Producentforeningen mener vi, at alene tjenesternes investering i dansk fiktion, spillefilm dokumentarfilm, tv-dokumentarer og indhold til børn og unge skal kvalificere til en reduceret bidragspligt. Det flugter også med vores forslag om, at pengene fra kulturbidraget skal kanaliseres til Public Service-puljen og DFIs støtteordninger for spille- og dokumentarfilm.

VI håber meget på et bredt medieforlig der kan sikre stabilitet om finansiering af dansk indhold i fremtiden og håber derfor også at de borgerlige partier anerkender, at kulturbidraget ikke er en traditionel skat eller afgift – sådan som EU for længst har fastslået i det såkaldte AVMS-direktiv.
Kulturbidraget som Producentforeningen og en række kunstnerorganisationer foreslår, er et bidrag, der på forhånd er øremærket til produktion af originalt dansk indhold. Bidraget går ikke i statskassen, men giver dem, der indbetaler bidrag til Public Service Puljen, mulighed for at søge om støtte fra selvsamme pulje til produktioner, fuldstændig i overensstemmelse med AVMS-direktivet. Det burde et samlet Folketing kunne bakke op om.
 

Opdateret 25. mar 2022

Vil du vide mere?