Behov for ekstrabevilling til Det Danske Filminstitut

Producentforeningen har sammen med Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, FAF og Dansk Skuespillerforbund skrevet til kulturministeren.

This describes the image

En samlet filmbranche har skrevet til kulturminister Joy Mogensen og medie- og kulturordførerne og bedt om, at DFI får en engangsbevilling i 2020 på 20 mio. kr. til dækning af de uforudsete ekstraomkostninger, der følger af COVID-19. Bevillingen finansieres gennem overførsel fra licensprovenuet.  

I lyset af de meget store investeringer Folketinget har vedtaget for at afbøde COVID-19 virkningerne på samfundet, er beløbet ikke stort – men for den danske filmbranche er det helt afgørende.

Opdateret 12. aug 2021

Vil du vide mere?