Talentudviklingen af dansk film skal styrkes

Dansk films succes hjemme og i udlandet er i høj grad baseret på en stærk talentudvikling. Talentudvikling er afgørende for dansk films fremtid – men er også forbundet med større risiko for producenterne. Derfor ønsker Producentforeningen, at talentudviklingen fremtidssikres: Støtte til den enkelte film under New Danish Screen øges; kravet til producenternes egeninvestering bortfalder og støtteordningen skal organiseres efter samme model som DFIs øvrige filmstøtteordninger.

Dansk films succes hjemme og i udlandet er i høj grad baseret på en stærk talentudvikling. Talentudvikling er afgørende for dansk films fremtid – men er også forbundet med større risiko for producenterne. Talenterne har endnu ikke fuldt ud bevist, hvad de kan, og deres film er derfor vanskeligere at finansiere. Nye talenter går ofte – og heldigvis - nye veje med filmsproget, og det er en risikofaktor i forhold til at finansiere filmene og siden, at filmene efterfølgende er rentable.

I Danmark får unge instruktører, forfattere, producere, skuespillere og filmarbejdere chancen for at producere film, hjulpet godt på vej af målrettede støtteordninger og uddannelser som Filmskolen, Filmværkstederne og New Danish Screen-ordningen- og ikke mindst af dygtige og engagerede produktionsselskaber, der tør og vil investere i talentudvikling.

En vigtig del af talentudviklingen sker hos de mange små og mellemstore produktionsselskaber, der arbejder med dokumentarfilm og film til New Danish Screen. Det er typisk også produktionsselskaber, der er ekstra afhængig af en solid finansiering. Talentudvikling betyder, at producenterne tager chancer – kunstnerisk og økonomisk. Sådan skal det være. Men netop derfor skal den kommende Filmaftale også sikre en bæredygtig finansiering og vilkår, det sikrer producenterne ordnede vilkår.

Sådan er det desværre langtfra nu. Filmaftalen fra 2018 bygger på forventningen om, at filmproduktion sker i respekt for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, men i dag er realiteten desværre, at støttebeløbene ikke rækker til hverken at indfri de stillede krav eller sikre ordnede forhold – herunder løn til producerne på filmene, når DFI bevilger udviklings- og produktionsstøtte til et talentudviklingsprojekt. 
Filmene er fuldstændig afhængig af finansiering fra DFI pga. de relativt usikre kommercielle muligheder, men støtten har været fastlåst i flere år, og generelle prisstigninger har fuldstændig udhulet produktionsbudgetterne på den enkelte film. 

DFI’s krav om producenternes egeninvestering på New Danish Screen er en alvorlig hindring for at skabe en bæredygtig forretning for producenter, der prioriterer talentudviklingsfilm. Kravet om, at producenterne skal investere i New Danish Screen film, bør bortfalde og i stedet erstattes af konkret vurdering af det enkelte projekts mulige kommercielle potentiale. 

Producentforeningen ønsker, at den kommende filmaftale fremtidssikrer talentudvikling på følgende måde. 
•    Filmstøtten til den enkelte film på New Danish Screen øges med minimum 15 %
•    Kravet om producenternes egeninvestering bortfalder
•    Støtteordningen organiseres efter samme model som DFI’s øvrige filmstøtteordninger med en åremålsansat konsulent
 

Opdateret 14. sep 2023