DR og TV 2 og danske film

Historisk har DR og TV 2 haft stor betydning for dansk film. Producentforeningen ønsker derfor, at den kommende filmaftale igen giver DR og TV 2 en kulturel og økonomisk forpligtelse til et engagement i danske film.

Historisk har DR og TV 2 haft stor betydning for dansk film. DR og TV 2’s politiske forpligtelse til at engagere sig i, markedsføre og ikke mindst vise danske spille- og dokumentarfilm har både økonomisk og publikumsmæssigt givet filmene et løft.
DR og TV 2’s kulturelle og økonomiske forpligtelser i forhold til dansk film har også haft positiv betydning internationalt. Stærk finansiel opbakning fra de hjemlige tv-stationer har gjort det nemmere for danske producenter at få opmærksomhed og støtte fra udenlandske tv-stationer og distributører.
Sådan var det før 2019, og for en sjælden gang skyld ønsker Producentforeningen at skrue tiden tilbage. 

Medieaftalen 2019-2023 brød nemlig med en politiske enighed om, at de to public service-stationer havde en forpligtelse til et kulturelt og økonomisk engagement i dansk film. Aftalen afskaffede ligeledes den standardkontrakt mellem DR, TV 2, de uafhængige producenter og Det Danske Filminstitut, der lagde en række rammer for hvilke rettigheder, tv-stationerne kunne erhverve, og dermed sikrede producenters og kunstneres rettigheder. 
I stedet indførtes begrebet markedsvilkår. Det giver dog kun mening, hvis der er tale om et reelt marked med ligeværdige parter. Men både DR og TV 2 dikterer i kraft af deres størrelse og dominans på det danske marked fuldstændig aftalevilkårene for danske film. Det betyder krav om andel i producenters og kunstneres rettigheder, relativt beskedne støttebeløb og meget lange udnyttelsesperioder, som gør det uhyre svært for producenterne at sælge filmene til anden udnyttelse og i andre territorier. 
Alt sammen faktorer der yderligere svækker danske films udsatte økonomi.

Heldigvis fastslog partierne bag medieaftalen 2023, at ”DR og TV 2’s engagement i produktionen af danske spille- og dokumentarfilm skal øges”.

Producentforeningen ønsker derfor, at den kommende filmaftale udmønter det politiske ønske i følgende krav. 

•    At DR og TV 2 har en tydelig kulturpolitisk og økonomisk forpligtelse i forhold til dansk film.
•    At DR og TV 2 hver forpligtes til et økonomisk engagement på 30 mio. kr. til udvikling og produktion af nye dansk film
•    At DR og TV 2 i gennemsnit skal støtte 10-12 spillefilm og 15-17 og dokumentarfilm årligt i løbet af kontraktperioden
•    At DR og TV 2 engagement reguleres af en standardaftale, der beskytter rettighedshaverne og sikrer producenternes ejerskab – som det var tilfældet før 2019

Opdateret 14. sep 2023