Det Danske Filminstitut og fremtidens filmstøtte

Det Danske Filminstitut (DFI) spiller en helt afgørende rolle for dansk film succes og fremtid. Producentforeningen ønsker, at DFI støtter 25 spillefilm og 30 dokumentarfilm om året; at der fortsat er mulighed for at støtte højbudgetsfilm samt at der sættes en analyse af dansk films fremtid i gang.

Det Danske Filminstitut (DFI) spiller en helt afgørende rolle for dansk film succes og fremtid. Danske film – hvad enten det er spillefilm eller dokumentarfilm - skal konstant afsøge muligheden for at opnå størst mulig privat/kommerciel finansiering, men i vores lille sprogområde er en stærk økonomisk filmstøtte nødvendig.

Finansieringen af danske film er i dag voldsomt presset. DFI’s analyser af filmstøtten viser en gennemsnitlig underfinansiering af danske spillefilm på 1-2 mio. kr. En tilsvarende præcis analyse for dokumentarfilm er ikke offentliggjort af DFI, men virkeligheden for danske dokumentarfilmproducenter viser, at det også her står alvorligt til.
Samtidig medførte bortfaldet af DR og TV 2’s økonomiske forpligtelse overfor danske film langt sværere finansieringsvilkår for den enkelte film.

Dansk films fremtidige succes i de danske biografer og internationalt er på sigt afhængig af, at der også er en tilstrækkelig volumen af spillefilm og dokumentarfilm – men her og nu skal den kommende filmaftale have fokus på, at DFI sikrer en mere bæredygtig finansiering af den enkelte film.

Derfor ønsker Producentforeningen et loft over antallet af DFI støttede film, så den enkelte films finansiering kan bringes i balance.

Muligheden for at sikre ekstra finansiering fra DFI til de såkaldte ”højbudgetfilm” som ”Margrethe den første”, ”Flugt” og aktuelle ”Bastarden” har givet biografsucces herhjemme og international anerkendelse og omtale.

Producentforeningen ønsker derfor, at muligheden for at søge støtte til højbudgetfilm fastholdes i den kommende filmaftales krav til DFI.

Dansk films fremtid vil være påvirket af store forandringer. Det gælder finansieringen – herunder DFI’s støtte til både udvikling, produktion og lancering af filmene. Det gælder for markedssituationen, hvor de internationale streamingtjenester i dag spiller en markant og voksende rolle på det danske marked. Der sker store ændringer i danskernes forbrugsmønster. Der er øgede krav til grøn omstilling, der er pres for et nødvendigt fokus på større diversitet. AI får stor betydning også for rettighedspositionen. Biografernes rolle i dansk films udbredelse og finansiering skal analyseres. Kravene til de fremtidige uddannelse af filmskabere ændres, og det er nødvendigt med grundige analyser af branchens fremtidige kapacitet og evne til at stille kvalificeret arbejdskraft til rådighed for produktionerne.

Der er kort sagt et presserende behov for en uafhængig og grundig analyse af dansk film fremtid – en analyse der inddrager alle de væsentlige aktører. 

Producentforeningen har følgende ønsker til den kommende filmaftale:

•    DFI skal støtte 25 danske spillefilm og 30 danske dokumentarfilm i gennemsnit pr år.
•    DFI skal fastholde støttemuligheder for højbudgetfilm.
•    Filmaftalen skal igangsætte en grundig analyse af dansk film fremtid, hvis resultater giver mulighed for en evaluering af filmaftalens indsatsområder senest i 2025
 

Opdateret 14. sep 2023