Film fra hele Danmark

Danske film skal fortælle historier fra hele Danmark. Producentforeningen ønsker, at de regionale filmfonde ikke stiller krav om lokalt spend men i stedet lægger vægt på lokal arbejdskraft.

Danske film skal fortælle historier fra hele Danmark. Vi er geografisk et lille land men rummer alligevel en stor mangfoldighed af mennesker, levemåder og landskaber. Det er helt afgørende for dansk films succes herhjemme, at filmene formår at afspejle den forskellighed.

De to regionale filmfonde – Den Vestdanske Filmpulje med base i Aarhus og FilmFyn - har til opgave at understøtte muligheden for filmproduktion udenfor Storkøbenhavn gennem medfinansiering af filmene.

Det kan virke paradoksalt, at det i vores lille land er nødvendigt med regional filmstøtte – men virkeligheden er, at langt hovedparten af den danske filmbranche er hjemmehørende i og omkring Storkøbenhavn. Det gælder selskaber, udstyrsleverandører, skuespillere og filmarbejdere, for her er de fleste arbejdspladser. 
Filmproduktion udenfor Storkøbenhavn er derfor mere omkostningskrævende, da det indebærer udgifter til transport, forplejning og ophold af medvirkende og filmarbejdere.
Medfinansieringen fra de regionale fonde har afgørende betydning, når ekstraomkostningerne forbundet med produktioner i Jylland og på Fyn skal dækkes. 

Producentforeningen er varm tilhænger af et Danmark i balance og film fra hele landet, men det er nødvendigt at justere måden, hvorpå de regionale filmfonde fungerer i dag. Dansk film er kraftigt underfinansieret, og det betyder, at tilskud fra de regionale filmfonde ofte er nødvendigt for, at en films budget når i mål. Det medfører en geografisk skævvridning af filmproduktion, så det i dag er meget vanskeligt at producere film i København, på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, ganske enkelt, fordi der ikke er tilskud fra regionale fonde i de områder.
Der er ikke behov for flere regionale filmfonde i vores relativt lille land – men for at sikre den nødvendige finansiering til at producere film i hele Danmark.

De regionale fonde stiller krav om lokalt forbrug af varer og ydelser (spend) for at tilbyde medfinansiering. En for stor del af det lokale forbrug går til ophold, transport og forplejning. Udgifter der ikke direkte bidrager til filmens indhold og kan opleves på lærredet, men som fordyrer produktionen. Producentforeningens analyse af budgetterne på spillefilm, der er produceret regionalt, viser, at det i gennemsnit er 1,3 mio. kr. dyrere at producere film på Fyn og i Jylland.

De regionale filmfonde har lokal medfinansiering fra kommuner i deres område, og det betyder, at der opstår krav om at planlægge produktion i netop i de kommuner og områder og ikke nødvendigvis der, hvor filmen typisk burde optages.

Formålet med filmstøtten er kulturpolitisk – herunder at danske film afspejler hele Danmark.

Producentforeningen mener derfor, at den kommende filmaftale skal justere den regionale filmstøtte på følgende måde:

•    De regionale filmfondes krav om spend bortfalder. I stedet skal fokus rettes mod brug af lokal arbejdskraft eller uddannelsesaftaler i det omfang, det er muligt.

•    De regionale filmfonde skal støtte filmproduktion i henholdsvis hele Jylland og hele Fyn - og ikke kun i de regionale fondes områder.

•    Film, der modtager støtte fra DFI, skal sikres dækning af meromkostninger til transport og ophold af filmarbejdere og medvirkende, når der foregår filmoptagelser udenfor Storkøbenhavn, på Lolland-Falster og på Bornholm. I lighed med den tidligere transportstøtteordning på Filminstituttet. 

•    DFI skal sikre bæredygtig finansiering af film, der optages i Storkøbenhavn

•    De regionale Filmfonde skal støtte internationale co-produktioner på samme måde som DFI.

Det vil sikre filmproduktion i hele landet.

Opdateret 14. sep 2023