Den nødvendige finansiering af filmstøtten

Den danske filmstøtte er helt afgørende, at der kan produceres film i vores lille sprogområde. Producentforeningen ønsker øget støtte til dansk film samt at finansieringen af den enkelte film sikres.

Den danske filmstøtte er helt afgørende for, at der kan produceres film i vores lille sprogområde. Filmstøtte har tidligere sikret produktion af op til 30 danske spillefilm hvert år og et bredt udbud af dokumentarfilm. Filmstøtten har haft og har helt afgørende betydning for, at danske spillefilm er populære i biografer og på tv i Danmark og fejrer triumfer internationalt. Filmstøtten er med til at sikre danskernes adgang til et mangfoldigt udbud af kvalitetsfilm.
Filmstøtten sikrer, at nye talenter får deres første chance - spillefilmene ”Du som er i himlen”, ”Krysantemum” og ”Den store stilhed” var ikke blevet produceret uden filmstøtte, og de film er på hver deres måde med til at sikre den fortsatte kreative udvikling af dansk film.

Filmstøtten betyder, at danske dokumentarfilm i dag regnes blandt de bedste i verden med prisbelønnede dokumentarfilm som ”Flugt”, ”A House Made of Splinters” og ”Apolonia, Apolonia”, der fortæller vigtige historier, som vi ikke får i den hastige nyhedsstrøm. Filmstøtten sikrer et stærkt udbud af film i høj kvalitet til børn og unge på dansk med film som ”Robotbror”, ”Smuk”, "Ternet Ninja” – og mange, mange flere. Uden en stærk politisk vilje til at sikre filmstøtten har danskerne ikke adgang til et bredt udbud af film med væsentlige fortællinger for og om os og vores samfund – og i de danske biografer.

Men dansk film står i en akut krise, og den nuværende filmstøtte sikrer ikke længere dansk films fortsatte styrkeposition. Finansieringen af filmene er gradvist blevet udhulet, så det i dag er meget svært at få produktionen af nye film til at hænge økonomisk sammen. 

Indtægterne er faldet drastisk. Stort set ingen køber i dag fysiske eksemplarer af en film, og indtægterne fra digitalt salg og leje har ikke kunnet erstatte det fysiske salg. Ifølge en opgørelse fra Det Danske Filminstitut er den gennemsnitlige bruttoindtægt på en dansk spillefilm faldet med 75% siden 2004, og indtægterne fra billetsalget i biograferne har på ingen måde kunnet erstatte det tab. Der er opstået et finansieringshul, der truer en fortsat sund udvikling af dansk film.

Finansieringskilderne er i dag anderledes. Streamingtjenesterne investerer mange penge i dansk indhold, men investeringerne er helt overvejende målrettet tv og især tv-serier – ikke film og indhold til børn og unge. Manglende økonomisk engagement fra DR og TV 2 i danske film svækker mulighederne for international finansiering – DR og TV 2’s relativt lave investeringer i danske film tolkes internationalt som manglende tiltro til filmene på hjemmemarkedet, hvilket påvirker finansieringslysten fra udlandet.
Udgifterne er steget kraftigt, uden at filmstøtten er blevet tilsvarende pristalsreguleret.

Resultatet er, at finansieringen af den enkelte film er meget hårdt presset, hvilket betyder, at der i dag kun produceres ca. 20 spillefilm hvert år. Det er ganske enkelt for få til at sikre et stærkt og bredt udvalg af danske film. Udover at antallet af film er reduceret kraftigt, vurderer Det Danske Filminstitut, at en spillefilm i dag støttes med 1-2 mio. kr. mindre end det reelle behov – med naturlige konsekvenser for kvaliteten. For dokumentarfilm er situationen yderligere forværret.

Hvis ambitionen fortsat er, at vi i Danmark har et mangfoldigt udbud af film, så mangler vi danske film til at fortælle historier om danskere og Danmark. Vi mangler filmene ude i de store og små biografer, og de mangler som modvægt til de store internationale tjenesters massive udbud af indhold. Film på dansk om Danmark, og danske film med vores værdier og blik på verden. Film, der får os til at grine, græde og tænke – film, der engagerer og udfordrer. Og ikke mindst danske film målrettet børn og unge.
Den ambition kræver, at dansk film får et markant økonomisk løft i en trinvis genopretningsplan, så den kommende filmaftale sikrer finansieringen af 25 danske spillefilm om året og et langsigtet mål om 30 danske spillefilm. Det vil her og nu betyde, at filmstøtten øges med minimum 130 mio kr. årligt. 

Producentforeningen glæder sig over indførelsen af kulturbidraget, men det forventede provenu fra streamingtjenesternes bidrag kan langtfra dække det akutte finansieringshul i dansk film. Forventningen er, at kulturbidraget indbringer ca. 100 mio kr. årligt, hvoraf 80 mio. kr. går til filmstøtte. 
Da kulturbidraget først kommer ud til produktionerne i 2025, er der en akut underfinansiering i 2024 på fordi midlerne fra Kulturbidraget mangler. Det beløb bør tilføres som en engangsbevillling.

Producentforeningen ønsker derfor, at den kommende filmaftale sikrer:
•    Ekstra 50 mio kr. i filmstøtte – udover kulturbidraget
•    Finansieringen af den enkelte film skal sikres 
•    Målsætningen er 25 spillefilm og 30 danske spillefilm årligt i den kommende filmaftale 
•    Øget støtte til danske dokumentarfilm på 20 mio. kr. årligt
•    Øget støtte til børne- og ungdomsfilm på 20 mio kr. årligt
•    Engangsbevilling i 2024 pga. forsinkelsen af kulturbidraget

Opdateret 14. sep 2023