Producentforeningens ønsker til det kommende medieforlig

Producentforeningen ønsker et medieforlig baseret på et bredt politisk flertal. Det vil sikre ro om dansk mediepolitik fremover og samtidig skabe grundlaget for en nødvendig og fremtidssikret finansiering af dansk indhold på tv, film og spil.

This describes the image

Dansk indholdsproduktion skal styrkes i kvalitet og volumen. Det kræver yderligere finansiering

Danskerne nyder godt af et stort og mangfoldigt udbud af programindhold i høj kvalitet - og på dansk. Det er resultatet af en stærk og lang politisk tradition for at sikre den nødvendige finansiering. Men i de kommende år kommer den finansiering under voldsomt pres. Årsagerne er mange. De internationale streamingtjenester - Netflix, HBO, Apple TV+, Disney+ og Amazon Prime - kaprer store markedsandele og flytter abonnementsindtægter fra danske streamingtjenester. De anerkender ikke det danske rettighedssystem (Copydan) og bidrager derfor ikke til, at producenter og kunstnere får rettighedspenge. Danskerne ser mindre flow-tv og skærer ned på deres tv-pakker eller dropper dem helt. Derfor mister tv-distributørerne indtægter og kan betale mindre til tv-stationerne, som så har færre penge til investering i dansk indhold. 
Samlet set betyder det, at der er markant færre midler til investering i dansk indhold.

I Danmark er det en politisk beslutning, hvor stærk og mangfoldig en dansk indholdsproduktion, borgerne skal have adgang til. Det kræver politisk regulering at fastholde den position, vi har i dag. Danmark har masser af talent og ekspertise, og vi producerer fremragende indhold, men hvis udbuddet i fremtiden styres af internationale tjenesters efterspørgsel og behov, så har vi ingen garanti for, at indholdet udspringer af en dansk virkelighed og har et stærkt aftryk af vores samfund og kultur. 

Producentforeningen har 4 forslag til det kommende medieforlig - alle med den hovedprioritet at sikre et stærk og mangfoldigt udbud af originalt dansk indhold. Alle fire forslag er uddybet på undersider. 

Alle kommercielle streamingtjenester i Danmark forpligtes til at finansiere nyt og originalt dansk indhold 

Streamingtjenesterne vil i de kommende år få en helt dominerende rolle i danskernes medieforbrug, og de skal derfor være med til at sikre, at vi også i fremtiden har adgang til et mangfoldigt udbud af dansk indhold. Derfor skal de fremover betale et kulturbidrag på 7% af deres danske omsætning. Det vil give et finansieringsløft til original dansk indholdsproduktion på ca. 175 mio. kr. årligt.

Ordninger, hvor streamingtjenester forpligtes til at medfinansiere nationalt indhold, eksisterer allerede i minimum 11 europæiske lande. Midlerne fra Kulturbidraget skal indgå i den eksisterende Public Service-pulje og i DFIs støtteordninger. Ved at kanalisere bidraget ind i Public Service-puljen og DFIs støtteordninger får streamingtjenesterne en mulighed for at søge puljen om tilskud til yderligere produktion.

Kulturbidraget betyder, at vi ikke bare får produceret indhold, men indhold med rod i en dansk virkelighed. 

Læs mere om kulturbidraget

Public service-puljen styrkes og moderniseres

Puljen har været en stor succes. Dramaserier som Efterforskningen, Lykke Per og Gidseltagningen – og væsentlige dokumentarserier som Daginstitutioner bag facaden og Partiernes skjulte overgreb er eksempler på, at puljens støtte til public service har skabt et markant løft i kvalitet og udbud. Samtidig har puljen skabt grundlaget for, at kommercielle tv-stationer i Danmark har turdet investere i dyre og mere risikobetonede programmer. 
En større Public Service-pulje er helt afgørende, hvis der i fremtiden skal udvikles danske dramaserier, undersøgende dokumentarprogrammer og ikke mindst indhold til børn og unge. 
Derfor ønsker Producentforeningen, at Public Service-puljen tilføres 75% af midlerne fra kulturbidraget. Puljen skal fastholde sit fokus på originalt dansk indhold men moderniseres, så det er de uafhængige producenter, der søger støtten, og ikke broadcasterne, som det er i dag. De uafhængige producenter tager selv risikoen og udvikler ideer og indhold, og derfor skal producenternes og kunstneres rettigheder sikres. Det sker bedst ved, at producenterne står som ansøgere til puljen. 
Det er naturligvis en forudsætning for producenternes ansøgning, at der foreligger en aftale om distribution af indholdet.

Producentforeningen foreslår samtidig, at puljen fremover kan støtte podcast og digitale spil. Det er formater, der for begges vedkommende spiller en stadig større rolle – ikke mindst for børn og unges medieforbrug – og som har brug for støtte for at få et kvalitetsløft.

Læs mere om Public Service Puljen

 

DR forpligtes til at købe programindhold for minimum 25% af DR’s økonomiske ramme 

DR skal i dag at anvende 14% af sin økonomiske ramme på indkøb af eksterne produktioner. Producentforeningen ønsker, at DR fremover forpligtes til at anvende 25% af sin ramme på ca. 3,3 mia. kr. i det uafhængige produktionsmiljø - svarende til ca. 800 mio. kr. årligt.
 
Der er masser af talent, ekspertise og erfaring hos de uafhængige produktionsselskaber. Det viser produktioner som Vilde Vidunderlige Danmark, Kunstnerkolonien, Løvens Hule og John Dillermand. Det talent og de ideer skal naturligvis komme DR’s brugere til gode. En solid udlægning til de uafhængige producenter sikrer både den nødvendige konkurrence på ideer og pris, så DR udnytter ressourcerne bedst muligt, og det er samtidig et vigtig bidrag til at sikre et sundt og bæredygtigt produktionsmiljø i Danmark. Begge dele til gavn for danskerne.

Udlægningen af DR-produktioner bør alene omfatte ren indholdsproduktion - ikke udlejning af studier, udstyr og andre faciliteter. På den måde sikres maksimal fokus på indhold.  

Læs mere om DR's udlægning
 

DR og TV2 får en tydelig kulturpolitisk og økonomisk forpligtelse til at støtte dansk film

Dansk film har en særlig betydning. Filmenes temaer skaber et fælles udgangspunkt for vores samtale, forståelse af hinanden, vores samfund og vores blik på verden omkring os. Der har historisk været stærk politisk opbakning til at sikre danskerne adgang til et solidt udvalg af danske film, og tidligere medieforlig pålagde DR og TV2 en tydelig kulturpolitisk og økonomisk forpligtelse til at støtte dansk film. Den forpligtelse blev stærkt reduceret i medieforliget fra 2018, der fastholdt, at tv-stationerne skal engagere sig i et vist antal danske film – men nu på såkaldte markedsvilkår og uden den helt afgørende økonomiske forpligtelse.
Resultatet er, DR og TV2 nu opererer på rent kommercielle vilkår, forbigår deres kulturpolitisk forpligtelse overfor dansk film, og fortolker markedsvilkår således, at priserne på danske film skal presses helt i bund. Det betyder, at dansk film nu er hårdt presset og havnet i helt uholdbar økonomisk situation. 

Producentforeningen foreslår derfor, at Medieforliget igen placerer en markant kulturpolitisk og økonomisk forpligtelse i forhold til dansk film hos DR og TV2.

Læs mere om tv-stationernes filmforpligtelse
 

Et bredt forlig

Producentforeningen ønsker et bredt medieforlig, der fremtidssikrer finansiering af dansk indhold. 
Et medieforlig, der sikrer et stærkt og bæredygtigt produktionsmiljø - baseret på den danske model med ordnede forhold som omfatter løn, arbejdsforhold og rettigheder. 
Et produktionsmiljø med fokus på mangfoldighed og lige konkurrencevilkår, fordi det sikrer danskerne adgang til et varieret udbud af dansk indhold i høj kvalitet.
 

 

Flugt, instr. Jonas Poher Rasmussen, prod. Final Cut for Real  / Sun Creature Studio. Foto: Final Cut for Real
Gift ved første blik, prod. Snowman Productions, DR
Vilde vidunderlige Danmark, prod. Mastiff TV, DR
Pagten, instr. Bille August, prod. SF Studios. Foto: Rolf Konow
Efterforskningen, instr. Tobias Lindholm, prod. Miso Film

 

Opdateret 22. feb 2023

Vil du vide mere?