DR og udlægning

Samspillet mellem den uafhængige produktionsbranche og DR skal styrkes

This describes the image

DR har i kraft af sin historie, sine kulturelle forpligtelser og sit årlige budget på mere end 3 mia. kr. en helt afgørende rolle for danskernes adgang til public service-indhold – og DR er samtidig afgørende for de uafhængige producenter og dermed for et mangfoldigt og bæredygtigt produktionsmiljø i Danmark. DR har som sit formål at tilbyde danskerne de bedste ideer og det bedste programindhold. Hvem der producerer indholdet kan forekomme underordnet, men af hensyn til mangfoldighed, effektivitet og kreativitet er det afgørende, at samspillet mellem den uafhængige produktionsbranche og DR styrkes. 

Producentforeningen ønsker derfor, at DR i et kommende medieforlig pålægges at udlægge programindhold svarende til 25% af DR’s offentlige finansiering. 

Uafhængige producenter leverer successer og nyskabelser

Danmark har et stærkt og mangfoldigt produktionsmiljø, som kan og gerne vil levere programindhold til DR. Gennem årene har uafhængige producenter leveret masser af kvalitetsindhold til DR. DR’s dramasucces er skabt i samspil mellem DR Drama og et uafhængige produktionsmiljø, og alene i 2020 stod de uafhængige producenter bag en række seersuccesser og nyskabelser som Alene i Vildmarken, Gift ved første blik, Løvens Hule, I hus til halsen, John Dillermand, Vilde vidunderlige Danmark, Øen og mange, mange flere programmer. Det er også uafhængige producenter, der står bag de nye sæsoner af tv-serierne Borgen og Riget.

Produktioner fra de uafhængige producenter viser i det daglige også sin styrke hos TV 2, hvis programflade primært er baseret på eksterne produktioner. 

Producentforeningen anerkender, at DR fortsat skal have en stor egenproduktion, bl.a. på nyheder og aktualitet, men vi ønsker, at DR forpligtes på at sætte større dele af sit programindhold i eksternt udbud.


Udlægning af programindhold, ikke faciliteter

I dag er kravet, at DR anvender 14% af den offentlige finansiering i det eksterne marked. Men det giver god mening, at DR udlægger en større del af sine programproduktion. Det betyder, at DR har adgang til de bedste ideer og programformater og ikke alene er afhængig af egne ideer. Det sikrer, at programproduktionen er udsat for den nødvendige konkurrence på effektivitet og kreativitet. Alt sammen til gavn for DR’s brugere

DR skriver i public service-redegørelsen 2020, at udlægningen af programindhold, produktions-faciliteter og udstyr var i alt 661,8 mio. kr. Det svarer til at DR har udlagt godt 19% - mere end det fastlagte krav. Det er altså muligt for DR at øge sin udlægning, selv i en økonomisk presset tid, og det viser, at de uafhængige producenter er i stand til at konkurrere på både indhold og pris, samtidig med at DR opretholder sin programkvalitet.

Producentforeningen mener, at DR’s primære opgave bør være at understøtte produktion af originalt public service-indhold. At DR vælger at købe og leje produktionsudstyr, studier osv. eksternt bør ikke indgå i opgørelsen af DR’s udlægning. I 2020 udgjorde køb af sådanne faciliteter og udstyr godt 100 mio. kr., men i det kommende medieforlig bør kravet om udlægning alene omfatte programindhold.
 
En skærpelse af udlægningskravet vil være til gavn for både brugerne af DR og støtte udviklingen af en mangfoldig og bæredygtig branche.
 

Opdateret 14. sep 2021