Streamingtjenesternes kulturbidrag

De kommercielle streamingtjenester i Danmark skal bidrage til produktionen af originalt dansk indhold.

This describes the image

Danskernes medieforbrug er under voldsom forandring og samtidig intensiveres konkurrencen fra de meget store internationale streamingtjenester. Det presser finansieringen af originalt dansk indhold. Producentforeningen forslår derfor, at alle kommercielle streamingtjenester i Danmark skal betale et kultur-bidrag på 7% af deres danske omsætning. Det vil betyde en ekstra finansiering på ca. 175 mio. kr. og medvirke til at sikre danskernes fortsatte adgang til originalt dansk indhold. 

Benhård konkurrence

Konkurrencen fra internationale streamingtjenester - Netflix, HBO, Apple TV+, Disney+ og Amazon Prime - er benhård, og tjenesterne kaprer store markedsandele, der flytter abonnementsindtægter fra danske streamingtjenester. De internationale tjenester anerkender ikke det danske rettighedssystem (Copydan) og bidrager derfor ikke til, at producenter og kunstnere får rettighedspenge, der kan investeres i nyt dansk ind-hold. Danskerne ser mindre flow-tv og skærer ned på deres tv-pakker eller dropper dem helt. Derfor mister tv-distributørerne indtægter og kan betale mindre til tv-stationerne, som så har færre penge til investering i dansk indhold. 
I 2017 nedsatte politikerne det såkaldte Thomas Riis-udvalg, som allerede dengang pegede på, at udviklingen ville føre til stærkt pres på finansieringen af dansk originalt indhold. Deres dystre prognose forudsiger, at der i 2025 mangler ca. 1,5 mia. kr. i forhold til nu. 
Streamingtjenester vil få en helt dominerende rolle i danskernes medieforbrug, og konkurrencen fra især de internationale tjenester er voldsom. En frisk rapport fra det britiske Purely Streamonomics estimerer, at investeringerne i indhold globalt set steg med 14,1 % fra 2019 til 2020 til svimlende 220,2 mia. USD. Heraf stod de amerikanske streamingtjenester alene for 149 mia. USD, mens europæiske selskaber ”kun” investerede 32,6 mia. USD. Tallene dækker naturligvis også over øgede investeringer i dansk indhold, men et enkelt kig på de internationale streamingtjenesternes hjemmesider viser med al tydelighed, at deres fokus er indhold, der kan fungere internationalt – ikke indhold der udspringer af en dansk virkelighed præget af dansk kultur og sprog.
 

Finansiering af nyt originalt dansk indhold

I Folketinget er der politisk enighed om at sikre en stærk finansiering af dansk indhold – ikke mindst af kulturpolitiske grunde. Derfor er der nu brug for, at Medieaftalen pålægger kommercielle streamingtjenester en forpligtelse til at sikre den fremtidige finansiering af nyt og originalt dansk indhold.  Sådanne forpligtelser findes i dag i en lang række europæiske lande. 

Kulturbidraget skal indgå i den eksisterende Public Service-pulje og DFIs støtteordninger. De støtteordninger har i dag en række specifikke kulturelle krav til indholdet og respekterer den danske rettighedsmodel.  Streamingtjenesternes kulturbidrag giver dem samtidig mulighed for at søge Public Service-puljen og derved opnå medfinansiering til produktion af nyt dansk indhold.

Den årlige omsætning fra kommercielle streamingtjenester i Danmark er estimeret i to rapporter fra henholdsvis Deloitte (2,5 mia. kr.) og fra PwC i rapporten ”Global Entertainment & Media Outlook” (2,8 mia. kr. i 2022). Kulturbidraget på 7% betyder således en nødvendig økonomisk indsprøjtning på ca. 175 mio. kr. årligt til dansk indhold. 

Kulturbidraget er ikke blot et økonomisk bidrag. Ved at kanalisere midlerne fra kulturbidraget ind i Public Service-puljen og Det Danske Filminstitut sikres finansiering til at producere nyt indhold med rod i en dansk virkelighed. 
 

Opdateret 28. okt 2021