En fremtidssikret Public Service-pulje

Public Service Puljen skal styrkes og moderniseres.

This describes the image

Public Service-puljen har siden starten i 2007 spillet en afgørende rolle i udviklingen af kvalitetsprogrammer til danskerne. Støtte fra puljen har betydet, at kommercielle tv-stationer i Danmark har turdet investere i dyre og mere risikobetonede programmer. Produktion af danske programmer er i de kommende år udsat for skærpet konkurrence fra de internationale streamingtjenester, og det øger behovet for at støtte indhold med et solidt dansk kulturelt aftryk. 
Derfor bør Public Service-puljen styrkes og moderniseres, så der også i fremtiden udvikles danske dramaserier, undersøgende dokumentarprogrammer og ikke mindst indhold til børn og unge. 

En større Public Service-pulje kræver både kontinuitet og modernisering.
Kontinuitet for at sikre en effektiv støttepolitik - modernisering fordi medievirkeligheden ændrer sig radikalt. 

Kontinuiteten betyder, at de grundlæggende elementer i Public Service-puljen fastholdes:

 • Puljen støtter indhold som i form og udtryk repræsenterer originalitet, betydning og kvalitet
 • Puljen støtter indhold, der er målrettet danskerne
 • Puljens støtte udgør maksimalt 50% af budgettet - dog kan indhold til børn og unge få højere støtte 
 • Puljens støtte fordeles med 70% til fiktionsindhold og 30% til dokumentarindhold. På tværs af genrer skal 25% af støtten gå til programmer for børn og unge

Modernisering af puljen er tilsvarende nødvendigt, og Producentforeningen anbefaler følgende ændringer:

 1. Ansøgning: Puljen ansøges af de uafhængige producenter. Producenterne tager allerede i dag initiativet i forbindelse med udvikling af indhold og formater. Det bør derfor være producenterne, der ansøger puljen, fordi det også vil styrke de uafhængige producenters position og rettigheder. Producenten har mulighed for og incitament til at udnytte produktionerne efter den primære udnyttelse, og derfor er det af afgørende betydning, at producenten har de nødvendige rettigheder og retten til at ansøge om støtte. Betingelsen for støtte er, at der foreligger en distributionsaftale.
   
 2. Radio, podcast og spil: Puljens formål udvides til også at støtte podcast og radio i fortællende genrer som fiktion og dokumentar. Radiostationer, der modtager licensmidler, kan ikke søge puljen. Puljen bør også støtte udviklingen af digitale spil. Spil er i hastig kunstnerisk udvikling og spiller en væsentlig rolle for især børn og unges medieforbrug. Podcast og spil har brug for støtte for at nå det kvalitetsniveau, vi kender fra tv-drama og tv-dokumentar. 
   
 3. Udnyttelse: Produktioner med støtte fra puljen kan kun realiseres med betydelig kommerciel medfinansiering. Det er kun muligt, hvis produktionerne efterfølgende kan tjene investeringerne hjem. Derfor er det afgørende, at de støttede programmer har en eksklusivperiode på 12 måneder, hvor de kan udnyttes kommercielt. 
   
 4. Distribution: Indholdet skal være tilgængeligt i medier og på platforme, der matcher målgruppen. Publikumsvaner skifter hastigt i disse år, og kravene til distribution af indholdet skal vurderes i hvert enkelt tilfælde i forhold til målgruppe og udbredelse. 
   
 5. Rettigheder: Det er helt afgørende for et mangfoldigt og økonomisk sundt produktionsmiljø, at distributøren af det støttede indhold respekterer den danske model for kollektiv rettighedsforvaltning i de bagvedliggende aftaler med producenter og øvrige rettighedshavere.
   
 6. Adgang til data: For at sikre, at indholdet når målgruppen, skal data for brugen gøres offentligt tilgængeligt. Det er samtidig nødvendigt for at sikre honorering af individuelle såvel som kollektive rettighedsaftaler. Adgang til brugsdata flugter med 2017-Finansieringsudvalgets anbefalinger og med DSM-direktivet, som skal implementeres i dansk ret i efteråret 2021. 
   
 7. Administration: Public Service-puljen administreres af DFI, men ledes af en redaktør. Støtte bevilges af en redaktion bestående af puljens redaktør og 3 repræsentanter med indsigt i tv-produktion og markedsvurdering, udpeget af branchen, efter samme model, som kendes under DFIs markedsordning. I sagsbehandlingen indgår producere fra DFI.
Opdateret 28. okt 2021