Grænseoverskridende adfærd

 

Debatten om grænseoverskridende adfærd og sexisme fylder igen i medierne, og de brancher, som Producentforeningen dækker - film, tv, spil, reklame - har, som alle andre brancher, udfordringer, som skal løses. 

Producentforeningen har sammen med Dansk Teater, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører taget initiativ til et forskningsprojekt, der skal afdække grænseoverskridende adfærd i både film- og scenekunstbrancherne. Undersøgelsen er offentliggjort 10. november 2020, og konklusionerne viser tydeligt, at der er store udfordringer også i vores branche. Derfor er vi gået i gang med et udviklingsarbejde, der skal ruste ledere og producenter i vores branche bedre.