Dansk Erhverv har i ugen der gik offentliggjort oplægget Vækst i de kreative erhverv, der fortæller, hvordan de kreative erhverv kan styrkes og kommer med 23 konkrete forslag.  Producentforeningens brancher – spil, film, tv og reklamefilm – spiller en stor rolle i den kreative sektor, og en lang række af Dansk Erhvervs forslag kunne lige så godt komme herfra.