Som de fleste nok har bemærket, er der indgået en medieaftale 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det er en aftale med få positive elementer, en del negative, nogle ubekendte, og så en del elementer, som skal gribes konstruktivt an. Overordnet set reducerer man rammen til dansk, visuelt indhold med 900 mio. kr. i medieaftalens forløb.