19. - 20. august 2019 inviterer vi hele tv-branchen til Copenhagen TV Festival