Guidelines på engelsk

Producentforeningen har udarbejdet en handleguide på engelsk om at håndtere grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen. Guiden er målrettet spilbranchen, men kan anvendes bredt.

This describes the image

Vi har udarbejdet en handleguide som vi stiller til rådighed for medlemmerne. Der er tale om en guide til at håndtere grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen, og guiden bygger på tre centrale handleråd: Grib ind, hent hjælp, følg op. Teorien bag guiden er den såkaldte bystander-effekt – at vi ofte har svært ved at gribe ind, når vi er vidner til grænseoverskridende adfærd. I handleguiden er der blandt andet gode råd til at udarbejde en politik i fællesskab, til at håndtere konkrete sager og til at gennemføre en evaluering, og vi håber, at medlemmerne kan finde inspiration og hjælp i handleguiden.

Som supplement til handleguiden består materialet af en ”hand-out”, som er et enkelt skema til udfyldelse med relevante kontaktpersoner - en simpel og lavpraktisk måde at sikre, at alle ansatte ved, hvor de kan henvende sig, hvis de ser eller oplever noget, som opleves grænseoverskridende. 

Opdateret 4. okt 2023