Whistleblowerordning via Producentforeningen

Producentforeningen tilbyder i samarbejde med Walor en whistleblowerordning.

This describes the image

Store virksomheder skal allerede nu have en whistleblowerordning, og snart gælder kravet også mellemstore virksomheder. Derfor tilbyder Producentforeningen i samarbejde med virksomheden Walor medlemmerne en softwarebaseret løsning, som er enkel at administrere og anvende, og som kan tilpasses både branchen og den enkelte virksomhed. Ordningen er frivillig og abonnementsbaseret, og medlemmer af Producentforeningen kan tegne abonnement med 30% rabat gennem medlemsaftalen. Kontakt Walor direkte på dette link for at høre mere om ordningen

Producentforeningen har undersøgt en række whistleblowerordninger på markedet og vælger nu at tilbyde medlemmerne en whistleblowerordning, som udbydes af Walor. Walor er en forholdsvis ung virksomhed med fokus på it og sikkerhed, og når vi har valgt at tilbyde netop denne ordning, er det på baggrund af et godt og konstruktivt forhandlingsforløb, hvor de har udvist god forståelse for behovene i mindre og mellemstore virksomheder. Medlemsaftalen med Walor betyder, at medlemmerne kan få en god rabat på et velfungerende og vigtigt system, som sikrer, at man som virksomhed lever op til lovens krav om at have en whistleblowerordning samt at man får et redskab til at håndtere henvendelser om kritisable forhold i virksomheden. Se også Producentforeningens generelle medlemsorientering om whistleblowerordninger. 

Walors whistleblowerordning
Medlemsaftalen er baseret på et online rapporteringsværktøj, som giver whistlebloweren mulighed for at gøre virksomheden opmærksom på en lovovertrædelse. Walor stiller software til rådighed og sikrer, at sagen bliver formidlet videre til virksomheden. Det er muligt for whistlebloweren at være anonym, så hverken navn, mailadresse eller andre kontaktinfo bliver registreret, men man kan også vælge at angive sit navn. Uanset om man som whistleblower vælger anonymitet eller ej, er det kernen i whistleblowerordningen, at man er garanteret fortrolighed, og at man er beskyttet mod repressalier. Det er inkluderet i ordningen – og et lovkrav - at der skal være en politik, som er kendt af medarbejdere og øvrige potentielle brugere, så det er klart hvordan ordningen fungerer, og hvordan en indberetning bliver behandlet. Walor har en standardpolitik, som man kan tage udgangspunkt i, og Walor hjælper med at tilpasse ordningen til virksomheden. Det vil være muligt at angive hvilken afdeling eller produktion, en given indberetning handler om. 

Ved anonyme henvendelser bliver der oprettet et link, som kan bruges til kommunikation med whistlebloweren om sagen uden at kompromittere anonymiteten. 

Pris og vilkår
Ordningen er abonnementsbaseret, og priserne varierer efter antal medarbejdere. Medlemmer af Producentforeningen får 30% rabat på abonnementsprisen: 

Pris pr. år: 

1-49 medarbejdere: 5.400 kr. / medlemspris: 3.780 kr. 
50-249 medarbejdere: 7.800 kr. / medlemspris: 5.460 kr. 
250-499 medarbejdere: 11.400 kr. / medlemspris: 7.980 kr. 
500-999 medarbejdere: 16.800 kr. / medlemspris: 11.760 kr. 

Antal medarbejdere opgøres som et gennemsnit af antal ansatte de seneste fire forudgående kvartaler pr. CVR-nummer. Medarbejdertallet opgøres årligt inden fornyelsen af abonnementet. 

Man tegner abonnement for et år ad gangen og kan opsige aftalen med en måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode.  

Der pålægges ikke udgifter i forbindelse med brug af ordningen – antallet af henvendelser påvirker således ikke prisen. 

Producentforeningen yder ikke rådgivning om Walors produkt, og Producentforeningen får ikke indsigt i de enkelte medlemmers brug af ordningen. Foreningens rolle er alene at forhandle pris og vilkår på vegne af medlemsgruppen. Medlemmer, der ønsker at indgå en aftale om whistleblowerordning under Producentforeningens medlemsaftale, skal kontakte Walor direkte.  

Håndtering af sager
Virksomheden skal selv udarbejde retningslinjer for, hvordan indberetninger bliver behandlet.
I samarbejde med Walor afklares det hvem i virksomheden, der modtager indberetninger. Det kan være relevant med flere kontaktpersoner, afhængig af indberetningens karakter.

Øvrige forhold
Walor garanterer, at data som kommer ind via ordningen, bliver behandlet i overensstemmelse med GDPR og øvrig lovgivning. Detaljerne er beskrevet i en databehandleraftale. 

Ordningen findes lige nu på dansk og engelsk, og der arbejdes på at inkludere flere sprog samt et oversættelsesmodul. 

Ordningen kan bruges af alle, der har en relation til virksomheden, uanset nuværende eller tidligere ansættelse. 

Abonnementet omfatter også mulighed for tilkøb af rådgivning fra eksterne samarbejdspartnere, fx krisekommunikation eller juridisk rådgivning. 

Se desuden Terms & conditions. 
 

Opdateret 26. apr 2023