KONTINGENT

Kontingentet til Producentforeningen er sammensat af to dele.

I Producentforeningen består kontingentet af to dele – et medlemskontingent og et rettighedskontingent. 

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på Producentforeningens generalforsamling. Kontingentet er pt. 8.000 kr. om året ekskl. moms. Medlemskontingentet opkræves kvartalsvis for alle medlemmer. Små og nystartede medlemsvirksomheder – også kaldet iværksættermedlemmer - kan få 50 % rabat på medlemskontingentet i de første to år.

Rettighedskontingentet er en procentdel af de midler, der udbetales fra PRD til producenten. For ordinære medlemmer er rettighedskontingentet pt. 15 %, dog maks. 50.000 kr. ekskl. moms pr. royaltyår. For associerede medlemmer er rettighedskontingentet pt. 17.5 %, dog maks. 55.000 kr. ekskl. moms pr. royaltyår. Hvis man som producent ikke modtager rettighedsmidler fra PRD, betales rettighedskontingentet ikke. Rettighedskontingentet trækkes automatisk af PRD inden rettighedsmidlerne udbetales til producenten, hvorefter producenten vil modtage en faktura fra Producentforeningen for det indeholdte kontingent. 

Rettighedskontingentet beregnes i forhold til royaltyåret (det vil primært sige det foregående år men kan også være tidligere, ikke forældede, år). Det betyder at medlemmer, der melder sig ind i Producentforeningen, først betaler rettighedskontingent i år 2. Medlemmer, der melder sig ud, skal tilsvarende betale rettighedskontingent i årene efter udmeldelsen, såfremt det vedrører medlemsperioden. Medlemmer, der melder sig ind eller ud i løbet af et år, betaler rettighedskontingent i forhold til hvor mange måneder, medlemskabet løber.

Ved indmeldelse i Producentforeningen opkræves et indmeldelsesgebyr på 4.000 kr. ekskl. moms. Iværksættermedlemmer opkræves ikke indmeldelsesgebyr ved indmeldelse.