Associeret medlemskab

Tv-produktionsselskaber kan søge om optagelse som associerede medlemmer. Associerede medlemmer er ikke omfattet af Producentforeningens overenskomster.

Associeret medlemskab er et almindeligt medlemskab i langt de fleste sammenhænge, men associerede medlemmer er ikke omfattet af foreningens overenskomster med fx. filmarbejdere og journalister. Det er kun tv-producenter, der kan vælge associeret medlemskab, og det er foreningens bestyrelse, der tager stilling til, om en virksomhed kan optages som associeret medlem. Muligheden for at vælge at være medlem af foreningen uden at være bundet af overenskomsterne er indført for at styrke Producentforeningens arbejde for bedre rammevilkår for de private tv-produktionsselskaber, bl.a. i forbindelse med medieforlig og i forhold til de enkelte tv-stationer.

Associerede medlemmer har mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter, f.eks. medlemsmøder og andre møder, hvor tv-gruppens medlemmer inviteres, foruden at de kan anvende en række af foreningens services. Fra og med 2016 kan associerede medlemmer også vælges til foreningens bestyrelse. 

Et associeret medlem er ikke omfattet og forpligtet af foreningens kollektive aftaler f.eks. i forhold til overenskomstparter.

Prisen for associeret medlemskab er 17,5% af de midler der modtages fra Producentrettigheder Danmark, dog max 55.000,- pr. år samt et fast årligt medlemsgebyr på kr. 8.000,- ex. moms.

Ansøgning om associeret medlemskab foregår efter samme retningslinier som ved almindeligt medlemskab, og det er også i dette tilfælde foreningens bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om optagelse af nye medlemmer.