Ansættelse

I denne sektion finder du råd om en lang række vigtige forhold og pligter i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Hvis man som arbejdsgiver udviser rettidig omhu og sørger for gensidig forventningsafstemning, stiger sandsynligheden for et godt forløb og et godt forhold mellem arbejdsgiver og ansat betragteligt.

Ansættelsesforhold er ofte reguleret af overenskomster og lovgivning, fx ferieloven. I visse tilfælde er ansættelsesforhold alene reguleret af lovgivning.

Uanset hvilken ansættelse man beskæftiger sig med, er det vigtigt grundigt at sætte sig ind i det regelsæt, der regulerer ansættelsesforholdet for at minimere de fleste uhensigtsmæssigheder.