Danske Indholdsproducenter

Producentforeningen har siden 2009 hvert år udarbejdet rapporten Danske Indholdsproducenter, der kortlægger økonomien i dansk indholdsproduktion.

This describes the image

Grundlaget for rapporten er data fra Danmarks Statistik, som bliver sammenholdt med branchens egne oplysninger om populationen. I 2019 er der sket en grundig gennemgang af metoden til indsamling af data, og hermed også af den population af virksomheder, som er hele grundlaget for statistikken. Dette betyder et databrud i forhold til de tidligere år, og vi har derfor samlet rapporter fra tidligere år under "Danske Indholdsproducenter i tal - arkiv". 

Rapporten for 2019 er udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz. Se også metoderapport, der gør rede for ændringer i metoden samt for databruddet. 

Opdateret 29. okt 2021

Vil du vide mere?