Danske Indholdsproducenter - arkiv 2009-18

En gang om året udarbejder Producentforeningen rapporten Danske Indholdsproducenter i tal, der kortlægger økonomien i dansk indholdsproduktion. 

Grundlaget for rapporten er data fra Danmarks Statistik, som bliver sammenholdt med branchens egne oplysninger om populationen. En af udfordringerne med at skaffe et økonomisk overblik over branchen har været, at de officielle statistikker ikke skelner mellem virksomheder, der producerer film, tv eller spil, og virksomheder, der er beskæftiget med andre led i fødekæden. Derfor har en væsentlig del af metoden bag rapporterne Danske Indholdsproducenter været at finde en måde at afgrænse branchen på. Det er nu lykkedes, således at vi kan gennemføre analysen en gang om året efter samme metode og dermed følge udviklingen fra år til år. 
 
Danske Indholdsproducenter udarbejdes hvert år og udkommer i slutningen af året. Årets udgave af rapporten er altid baseret på tal fra året før udgivelsen. Fra og med 2017 er rapportens titel ændret til at indeholde udgivelsesåret i stedet for undersøgelsesåret. 

Fra 2019 er metoden ændret markant. Rapporter fra 2019-2018 ligger tilgængelige her som arkiv.