TV - volontører

Protokollat om volontører i Tv-produktion

This describes the image

Retningslinjer ved produktionsselskabernes brug af volontører
I forbindelse med indgåelse af overenskomster mellem henholdsvis Danske Film- og TV-Producenter og Film- og TV-arbejderforeningen samt Danske Film- og TV-Producenter og Film- og TV-arbejderforeningen for ansatte og freelancere på TV-området, er parterne enige om, at nedenstående retningslinjer skal være udgangspunktet ved produktionsselskabernes brug af volontører.

Ved brug af volontører indgåes der en volontøraftale med producenten og volontøren.

Hensigten med volontøraftalen er at give volontøren indblik i, hvilket job der vil egne sig bedst til volontørens interesse og talent, på baggrund heraf træffe kvalificeret beslutning om hvilket uddannelse/karriereforløb, der måtte være mest hensigtsmæssig.

Der kan samtidigt højst knyttes én volontør til en virksomhed med under 10 fuldtidsansatte. Der kan herefter tilknyttes én volontør for hver 10 fuldtidsansatte.

Der tilknyttes en medarbejder til volontøren, som gennem hele perioden er ansvarlig for, at vedkommende i sin tre måneders periode deltager i sådanne aktiviteter, som sikrer at volontøren opnår indsigt i TV-produktion, eller hvilket område, der måtte være aftalt at have volontørens interesse, før periodens start.

En volontør kan højst arbejde ulønnet i 3 måneder. Ingen volontører må overdrages ansvar, som har en sådan betydning for programproduktionen, at det har karakter af overenskomstdækket område.
Er volontøren efter udløbet af de tre måneder i den situation, at de indhøstede erfaringer har ændret volontørens ønsker om fremtidigt virke, kan der aftales en fornyet 3 måneders periode, med henblik på at skaffe volontøren indsigt i dette nye arbejdsområde. Aftalen kan ikke fornyes yderligere, og det er en forudsætning, at beskæftigelsen i anden periode omfatter helt nye arbejdsopgaver.

Volontøren bliver aldrig stillet i udsigt, at der vil være mulighed for fastansættelse efter volontørperioden. Der aftales alene at afsluttet forløb på tre måneder.

Volontøren kan pålægges sådant arbejde, som måtte aflaste virksomhedens/produktionens medarbejdere i et omfang, der tillader dem at bruge arbejdstid på at hjælpe volontøren til en bedre indsigt i branchen.

Hvis aftalen efter volontørperioden ønskes forlænget, skal dette ske på overenskomstmæssige vilkår.

København d.

Film- og TV-arbejderforeningen          Danske Film- og TV-Producenter

Opdateret 27. feb 2024