Tv-overenskomst mellem DJ og Producentforeningen

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og Producentforeningen om tv-produktion.

This describes the image