TV-overenskomst for DJ/FAF, freelance

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for freelancere

This describes the image