Sikkerhedshåndbog for film- og tv-produktioner

Hent Producentforeningens sikkerhedshåndbog her. Håndbogen fokuserer på sikkerheden og det fysiske arbejdsmiljø i forbindelse med film- og tv-produktioner, men kommer også ind på det psykiske arbejdsmiljø.

This describes the image

Producentforeningens sikkerhedshåndbog udgør det skriftlige grundlag for at tilrettelægge og udføre film og tv optagelser i overensstemmelse med Arbejdsmiljølovgivningen. Den er tiltænkt flere forskellige roller:

  • Den skal være grundlaget for produktionsplanlægningen, så enhver optagelse allerede i planlægningsfasen har fået tænkt sikkerhed med ind.
  • Den skal fungere som opslagsværk i tilfælde af tvivl.
  • Den samler al nødvendig viden om sikkerhed på optagelse.

Filmoptagelser bevæger sig rundt i samfundet, og sikkerhedshåndbogen omfatter derfor mange områder. For mange af disse områder er der klare regler i Arbejdsmiljøloven, som derfor er gengivet ordret i håndbogen. For en del områder er der "gråzoner", hvor lovgivning en ikke giver klare svar, og her er de beskrevne regler baseret på branchens standarder om, hvordan sikkerheden håndteres. Sikkerhedshåndbogen er oprindeligt udviklet af DR Drama . Producentforeningen har skrevet håndbogen igennem og stillet den til rådighed for hele branchen. Formålet med sikkerhedshåndbogen er både at sikre, at produktionsselskaberne overholder arbejdsmiljølovgivningen OG at minimere risikoen for ulykker for alle, der er involveret i en film eller tv produktion.

Sikkerhedshåndbogen er "open source" og kan frit kopieres og bruges. Skriv til Producentforeningens sekretariat, hvis du har forslag til ændringer eller kommentarer til håndbogen.

Opdateret 26. jun 2024