Reklamefilmoverenskomst, DSF

Overenskomst mellem Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund vedrørende produktion af reklamefilm

This describes the image

Hent overenskomstteksten samt kontrakter for senere udnyttelse, medvirken på lydsiden, medvirken i billedet, koreografi samt anvendelseserklæring. 

Opdateret 27. feb 2024